Fysioterapeutti (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta, 210 op

Seuraava hakuaika
-

Fysioterapian opiskelu Lappeenrannassa

Opiskele fysioterapeutiksi verkkopainotteisesti Lappeenrannassa

Fysioterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen, jonka työssä painottuvat toimintakyvyn arviointi, ylläpito ja edistäminen. Fysioterapeutti ohjaa työssään ihmisiä liikkumaan terveellisesti sekä parantaa ja ylläpitää asiakkaan hyvinvointia ja toimintakykyä. 

Joustava fysioterapeutin AMK-koulutus

LAB-ammattikorkeakoulun verkkopainotteisessa fysioterapeuttikoulutuksessa opiskellaan monimuoto-opiskeluna, jossa yhdistyvät verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu, tiimityöskentely sekä lähiopiskelu kampuksella. Teoriaopinnot opiskellaan verkko-opetusmenetelmiä hyödyntäen säännöllisissä ryhmän verkkotapaamisissa.

Lähiopetusviikoilla harjoitellaan käytännön- ja kädentaitoja kampuksella. Ammatillinen harjoittelu tapahtuu fysioterapeutin ohjauksessa harjoittelujaksoilla, joita voit toteuttaa erilaisissa fysioterapeutin työympäristöissä esimerkiksi kotipaikkakunnallasi.

Opiskelu on käytännönläheistä ja pääset soveltamaan oppimaasi aidoissa asiakastilanteissa, työelämän hankkeissa ja osana moniammatillisia ryhmiä.

Fysioterapeutiksi opiskelu monimuotona verkkopainotteisesti

Verkkotapaamiset toteutuvat viikoittain maanantaisin ja tiistaisin aamupäivällä klo 8–12. Käytännön- ja kädentaitoja harjoitellaan Lappeenrannan kampuksella kerran kuukaudessa pääsääntöisesti maanantaista keskiviikkoon. Opinnot alkavat orientaatiopäivillä viikolla 2. Muut lähiopetuspäivät ovat keväällä 2024 viikoilla 6, 10, 14, 19 ja 22.

Opiskelu edellyttää sinulta aktiivista opiskeluotetta, itseohjautuvuutta sekä mahdollisuutta osallistua sovittuihin yhteisiin oppimistapahtumiin lähipäivinä, verkossa ja pienryhmissä. Sinun tulee varata aikaa opiskeluun keskimäärin 40 h/viikko.

Kuva
LAB student life books keyboard pen

Fysioterapeutin palkkaus

Fysioterapeutin keskipalkka

2 814 €/kk

(Yksityisen sektorin kuukausipalkat 2019, Tilastokeskus)

Fysioterapeutin työpaikka

Fysioterapeutin työpaikkana voi olla esimerkiksi terveyskeskus, sairaala, liikunta- ja kuntoutuskeskus, koulu- ja liikuntatoimi, järjestöt ja urheiluseurat sekä vapaa-ajan palvelujen tuottajat.  

Fysioterapeutin työtehtäviä voivat olla esimerkiksi:

fysioterapeutti | urheilufysioterapeutti | yrittäjä | apuvälineneuvoja | liikuntaohjaaja

Kuva
fysioterapiaopiskelijat Diana Issakova ja Rosa Salmki

”Harjoittelut ovat olleet mielestäni koko koulutuksen paras juttu."

”Olin kuullut, että fysioterapian koulutus sisältää paljon myös käytännön harjoitteita, joten tämä yhdistettynä mahdollisuuteen edistää ihmisten terveyttä ja elämänlaatua saivat minut hakemaan fysioterapian koulutukseen LABiin"

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi