Kesähaun valintaohjeet

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti ja tee kaikki hakukohteen tehtävät. Esivalintatehtävien perusteella osa hakijoista kutsutaan valintahaastatteluun. Tehtävät palautetaan sähköisesti Opintopolku.fi-palvelussa. Valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt ja kokoa töistä yksi pdf-tiedosto.

Muotoilija (AMK), teollinen muotoilu

”Suunnittele uudennäköinen ja ergonominen kädessä pidettävä tuulimittari, jolla mitataan tuulen nopeutta. Lisäominaisuutena laite mittaa myös lämpötilaa ja ilman kosteutta. Laitteessa tulee olla mekaaninen pyörivä ”potkuri” vallitsevan tuulen nopeuden mittaamiseen, mittaustulosten lukemiseen soveltuva näyttö sekä tarvittavat käyttöpainikkeet.”

a) Käsituulimittarin ideointi ja visualisointi

Jaa yksi A3 koon piirustuspaperi kahteen osaan. Piirrä paperin vasemmalle puolelle tuulimittari luonnolliseen kokoon, suoraan sivusuunnassa katseltuna projektiona. Voit lisätä piirrokseen ideaasi selittävää tekstiä. Piirrä tai maalaa paperin oikealle puolelle tuulimittari kolmiulotteisesti siten että käytät sitä kädessäsi ja se on perspektiivissä takana näkyvään maisemaan.

Arviointiperusteet: Ideointitaito, kuvallisen kerronnan selkeys ja piirustustaito.

b) Käsituulimittarin malli

Valmista tuulimittarista luonnollista kokoa (1:1) oleva malli käyttämällä saatavillasi olevia materiaaleja.
Arviointiperusteet: Käytettävyys, mittakaavan hallinta ja mallinrakennustaito.

c) Käsituulimittarin käyttöohje

Nimeä eli brändää laitteesi. Kuvaa yksinkertaisella ja selkeällä piirrossarjalla yhdelle A3 kokoiselle piirustuspaperille miten tuulimittaria käytetään (tuulimittarin käyttöohjetta varten).
Arviointiperusteet: Piirrossarjan selkeys ja havainnollisuus.

d) Käsituulimittarin esittely

Hyödynnä esittelyssä ed. kohtien visualisointia, mallia ja kuvasarjaa laitteen käytöstä. Valmistaudu oman haastattelusi lopuksi esittelemään viidessä (5) minuutissa suunnitelmasi uusi tuulimittari ja sen toimintaperiaate haastattelijoille. Tuoteidean lisäksi myös mittarin mekaanista toimivuutta voidaan arvioida esittelysi aikana. Arviointiperusteet: Muotoilun toimivuus ja käytettävyys, presentointitaito.

Tehtävien palautus 

Paperille tekemäsi työt tai esimerkiksi kolmiulotteiset mallit tulee valokuvata, jotta voit liittää ne tehtäväpalautukseen. Kokoa tekemäsi tehtävät yhdeksi pdf-tiedostoksi. Nimeä tiedosto tyyliin sukunimi-etunimi-hakukohde.pdf eli vaikkapa tavallinen-taavi-teollinenmuotoilu.pdf. Ennakkotehtävät on ladattava Opintopolkuun 9.8.2021 klo 15.00 mennessä.

 

Kulttuuriala (YAMK), kuvataide 

Kuvataiteen YAMK-koulutusohjelmassa on käytössä ennakkotehtävä, joka tulee palauttaa Opintopolun hakulomakkeelle 9.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävä on digitaalinen portfolio, josta ilmenee hakijan nykyinen ammatillinen toiminta: CV ja kuvia teoksista. Lisäksi erillinen motivaatiokirje kuvataiteilijana toimimisesta PDF-muodossa (yksi A4 sivu, fontti 12, riviväli 1,5). Ennakkotehtävät on ladattava Opintopolkuun 9.8.2021 klo 15.00 mennessä.

Ennakkotehtävän perusteella kutsutaan valintakokeeseen. Valintakoe on haastattelu, jossa hakijan tulee esitellä 3–5 alkuperäistä työtään. Haastateltavat kutsutaan sähköpostitse. Valintakoe järjestetään Lappeenrannassa tai verkon välityksellä. Haastattelut pidetään viikolla 33.

 

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK) Kliininen asiantuntija, hoitotyö

Valinta tehdään videotallenteen ja verkossa toteutettavan monivalintakokeen perusteella.

Videotallenne

Tee ja lähetä videotallenne 13.8.2021 klo 9 mennessä Opintopolun hakulomakkeella.

Monivalintakoe

Monivalintakoe suoritetaan 13.8.2021 klo 9-11 LAB MOOC -palvelussa.

Monivalintakoe perustuu seuraaviin artikkeleihin:

Tutustu huolellisesti valintakoeohjeeseen.

 

International Tourism and Event Management

The entrance exam is completed by submitting a video and written assignment: International Tourism and Event Management Entrance Examination 

Both assignments have to be completed and submitted by the end of the application period.

 

Ennakkotehtävien palautus Opintopolku.fi-palvelussa

Kun olet valmis palauttamaan ennakkotehtävät, siirry Opintopolku.fi-palveluun tekemään haku LAB-ammattikorkeakouluun. Liitä tehtävät hakemukseen ennen hakuajan päättymistä 9.8.2021 kello 15.00. Hakuajan aikana voit halutessasi aina käydä myös tallentamassa uuden version palautuksestasi, jos huomaat jotain täydennettävää tai korjattavaa.

Lisätietoja

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi
Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi