Teollinen muotoilu

Muotoilu on osa kulttuurista, sosiaalista, ekologista ja teknologista ympäristöämme. Muotoilun avulla luomme uusia tapoja kokea ympäröivää todellisuuttamme.

Teollisen muotoilijan työ on osa tuotekehitysprosessia, jonka tavoitteena on suunnitella tuotteita teollisesti, ekologisesti, eettisesti ja kestävästi.
­
Opinnoissamme painotetaan käyttäjälähtöisiä ratkaisuja ja kestävän kehityksen prosesseja osana liiketoimintaa. Muotoilijan erikoistaidot, kuten havainnointi, analysointi, visualisointi, mallinnus ja esitystekniikat sekä palvelumuotoilu ovat opintojesi keskiössä.

Hanke- ja yritysyhteistyösaaminen sekä osallistuminen oikeisiin tuotekehitysprojekteihin antaa opiskelijoille valmiudet vastata elinkeinoelämän ja työelämän asettamiin vaateisiin. Palvelumuotoilu on vahvasti osa teollisen muotoilijan ammatillista työkenttää.

Valmistuttuasi voit työskennellä monialaisen tuotekehitysryhmän osana erilaisten tuotteiden ja esineiden sekä käyttöliittymien­­­ muotoilijana.

 

Teollisen muotoilun ennakkotehtävät

Tutustu tehtävänantoihin huolellisesti, tee ja palauta kaikki kolme ennakkotehtävää. Tehtävät palautetaan sähköisesti: valokuvaa tai skannaa paperille tekemäsi työt.

 

1. Hyvin suunniteltu tuote

Tehtävä
Perehdy kahden suomalaisen ja kahden ulkomaalaisen teollisen muotoilijan suunnittelemiin tuotteisiin. Valitse jokaisen tuotteista yksi esimerkki, joka mielestäsi edustaa vastuullista ja kestävää muotoilua. 

Teippaa pitkiltä sivultaan kaksi A3-koon piirustuspaperia yhteen. Jaa niistä syntynyt A2-koon paperi viivoilla neljään osaan. Esitä näin muodostuneelle nelikentälle piirtäen ja maalaten jokaisen valitsemasi muotoilijan esimerkkituote. Pyri mahdollisemman realistiseen esitystapaan. Kirjoita jokaisen esimerkkituotteen kuvan yhteyteen myös kyseisen muotoilijan keskeiset henkilötiedot ja lyhyt perustelu suorittamallesi valinnalle.

Menetelmät ja työvälineet
Piirustusvälineet ja piirustus- sekä väritystekniikka valittavissa vapaasti. Tässä tehtävässä voit käyttää myös digitaalisia piirustusvälineitä. Skannaa tai valokuvaa työsi.

Arviointiperusteet
Tiedonhankinta- ja analysointikyvyt sekä kuvallinen ilmaisutaito.

  

2. Kierrätettävä selviytymispakkaus

Kuvitteellinen tilanne
Joudut keskelle laajaa sähkökatkosta. Vettä riittää satunnaisesti ainoastaan juotavaksi. Mahdollisuudet perushygieniaan sekä valaistuksen ja terveyden ylläpitämiseen ovat hyvin rajalliset. Katkos tullee jatku-maan vielä arviolta 5 päivää. Tässä tilanteessa ovat ympärilläsi sadat ihmiset.

Tehtävä
Suunnittele edellä kerrotusta tilanteesta selviytymiseen tarvikesarja pakkauksineen, joka on kevyt, help-po kantaa mukana ja jonka nopea jakelu suurelle joukolle ihmisiä olisi helppoa. Suunnitellut tarvikkeet ja niiden pakkauksen tulisi olla uudelleenkäytettäviä ja myös osin valmistettu kierrätettävistä materiaaleista.

Piirrä kokonaisuudesta sisältöineen A3-kokoiselle paperiarkille tarkat kuvat ja lyhyt sanallinen selvitys tarvikkeiden materiaaleista, ensisijaisesta käyttötarkoituksesta ja missä käyttötarkoituksessa niitä käyte-tään uudelleen. Tässä tehtävässä et voi käyttää digitaalisia piirustusvälineitä. Valokuvaa työsi. 

Menetelmät ja työvälineet
A3-kokoinen piirustuspaperi. Ei digitaalisia piirustusvälineitä, muuten piirtämiseen ja väritykseen käytettävät välineet valittavissa vapaasti.

Arviointiperusteet: Omaperäisyys, ideointikyky, toimivuus käytössä ja esityskuvien havainnollisuus.

 

3. Motivaatiokirje

Toteutus
Kirjoita enintään 500 sanaa pitkä kirje, jossa käsittelet lyhyesti alla olevia asioita ja kysymyksiä. Pyri vastaamaan aina kysymykseen niin, että vastauksesta käy ilmi ”miksi” olet kutakin mieltä.

Asiat ja kysymykset
1.    Kuka olet, mistä olet kotoisin ja missä asut nykyisin.
2.    Mikä on rakkain harrastuksesi tai mitä haluaisit tulevaisuudessa harrastaa?
3.    Missä asioissa olet mielestäsi taitava?
4.    Missä asioissa tai taidoissa haluaisit olla parempi?
5.    Millaiset asiat, tapahtumat tai ilmiöt saavat sinut innostumaan tai ärsyyntymään? Muista vastata miksi!
6.    Miksi haluaisit oppia muotoilemaan nimenomaan teollisesti valmistettuja tuotteita, laitteita, ajo-neuvoja sekä niihin liittyvä käyttöliittymiä tai palveluja?
7.    Osaatko kertoa, mikä on mielestäsi huonoa muotoilua?
8.    Kuvaile lopuksi, miten tärkeää sinulle olisi päästä opiskelemaan muotoilua? 

 
Arviointiperusteet: Kirjallinen ilmaisutaito, asenne ja motivaatio.

 

Perehdy ennakkotehtävien palautusohjeisiin ja palauta tehtävät yhteishakua tehdessäsi Opintopolku-palvelussa.