Varhaiskasvatuksessa työskenteleville kehitetään täydennyskoulutustarjontaa

Kuva
Study life laptop and glasses
LAB-ammattikorkeakoulun, LUT-yliopiston, Turun yliopiston sekä LUMA-keskus Saimaan yhteishankkeessa kehitetään varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta.

Elinikäinen tieto- ja viestintäteknisten taitojen ja monilukutaidon oppiminen alkaa varhaiskasvatuksessa. Jokaisella lapsella tulisi olla yhtäläiset mahdollisuudet päästä aktiivisiksi toimijoiksi digitaalisessa yhteiskunnassa. Jotta lapset olisivat tasavertaisessa asemassa, tulisi varhaiskasvatuksen henkilöstölle kehittää heille sopivaa täydennyskoulutusta. 
 
Opetushallituksen rahoittamassa Varhaiskasvatuksen digiosaajaksi! -hankkeessa vastataan tähän haasteeseen kehittämällä uudenlaista varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutustuotetta. 

Kehittämisvaiheessa koulutus on kolmiosainen ja pääasiassa verkossa toteutettava kokonaisuus: 

  • Digitaalinen osaaminen (3 op)
  • Monilukutaito ja mediaosaaminen (3 op) 
  • Uusien teknologioiden osaaminen (4 op).

Opintojen tavoitteena on syventää varhaiskasvatuksen henkilöstön aiempaa osaamista sekä kehittää ammatillisia valmiuksia monipuolisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä. AMK-tasoisten koulutuspilottien sisällöt pohjautuvat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden 2022 ja Opetushallituksen Uudet lukutaidot kehittämisohjelman varhaiskasvatuksen osaamiskuvauksiin.  

Ennen varsinaista syksyllä käynnistyvää koulutuspilotointia Lappeenrannan kampuksella järjestetään ilmainen Uudet teknologiat varhaiskasvatuksessa -workshop 1.6.2022 klo 12.00–16.00.

Lue lisää hankkeesta:

 

Lisätietoja:

Minna Markkanen, projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu, +358 40 674 9730, minna [dot] markkanenatlab [dot] fi

Anna Huusko, projektikoordinaattori, LUT-yliopisto, +358 50 470 1291, anna [dot] huuskoatlut [dot] fi

Uusimmat uutiset