Uusi työkalu työyhteisöjen hyvinvoinnin parantamiseen

Kuva
LAB Lahti campus post-it notes.
LAB-ammattikorkeakoulu ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote ovat tiivistäneet yhteistyötään viime vuonna alkaneen LAB SoteCampus -toimintamallin avulla. Yhtenä yhteistyön tuloksena on syntynyt uudenlainen työpajamalli, jonka avulla pystytään parantamaan esihenkilöiden ja työntekijöiden välistä kommunikointia sekä auttamaan työyhteisöjä ratkaisemaan ongelmia.

Kehitetyssä työpajamallissa esihenkilöt ja työntekijät tuovat esiin omissa työpajoissaan työyhteisön kehittämistarpeita ja ratkaisuja niihin. Työpajojen vetäjä analysoi ja vetää yhteen työpajoissa esiin nousseet kehittämiskohteet sekä ratkaisuehdotukset ja viestii tuloksista kummallekin osapuolelle. Lopuksi työyhteisön kehittämistyöryhmä lähtee toteuttamaan ratkaisutoimenpiteitä. Kehitystyön aikana muutosten etenemistä tuetaan, seurataan ja arvioidaan säännöllisesti.

” Oli hienoa huomata, että henkilöstöä kiinnostaa aidosti ja oikeasti oman työn kehittäminen ja he haluavat päästä vaikuttamaan asioihin. Kun henkilökunta pääsee vaikuttamaan, syntyy vaikuttavia tuloksia”, kertoo projektipäällikkö Jaana Ahl.

Työpajamalli on pilotoitu Eksotella, mutta se soveltuu kaikenlaisten työyhteisöjen tarpeisiin. Toimintamallin avulla koko työyhteisö pystytään osallistamaan kehittämiseen sekä ratkaisemaan isojakin kysymyksiä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi uuden toimintamallin kehittäminen tilojen tai toiminnan muuttuessa.

LAB SoteCampus -yhteistyömallin myötä tavoitellaan uutta liiketoimintaa, sujuvampia sosiaali- ja terveysalan palveluja sekä vahvistetaan alueen vetovoimaisuutta. Yhteistyön aikana tulee syntymään esimerkiksi TKI-toiminnan kautta erilaisia palveluja ja toimintamalleja. Toimintamallin toivotaan lisäksi vaikuttavan positiivisesti sosiaali- ja terveysalan koulutuksen ja maakunnan vetovoimaisuuteen, jolloin yhä useampi sote-alan ammattilainen jäisi valmistumisensa jälkeen Etelä-Karjalan alueelle töihin.

Lisätiedot: