Osbu tulee - lahtelaiset pääsevät osallistumaan kotikaupunkinsa taloudenpitoon

Kuva
Osallistuva budjetointi eli osbu antaa kuntalaisille mahdollisuuden osallistua kotikuntansa taloudenpitoon
Osallistuvan budjetoinnin pilotin valmistelu on parhaillaan käynnissä Lahdessa, jossa osbua kokeillaan tämän vuoden aikana 100 000 eurolla.
Osallistuva budjetointi eli osbu antaa asukkaille konkreettisia mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan oman kotikuntansa taloudenpitoon. Lahden kaupunki aloittaa osbu-kokeilunsa keväällä.

Lahden kaupunki päätti helmikuussa 2020 toteuttaa osallistuvan budjetoinnin (osbu) kokeilun ja varasi sille 100 000 € määrärahan. Määräraha jaetaan alueellisen mallin mukaisesti tasan koko kaupungin, pohjoisen, eteläisen ja itäisen alueen kesken. Asukkaat pääsevät ideoimaan ja yhteiskehittämään hyvinvointiin, yhteisöllisyyteen, ympäristöön sekä myöhemmin julkaistavaan teemaan liittyviä hankkeita.

Lue lisää!

EmPaci-hanke* tukee Lahden kaupunkia osallistuvan budjetoinnin, osbun, kehittämisessä ja pilotoinnissa. Parhaillaan ovat käynnissä koulutukset, joissa tuetaan kaupunkiorganisaation työntekijöitä ja viranhaltijoita uuden toimintatavan käyttöönotossa. Seuraavassa vaiheessa tositoimiin pääsevät asukkaat.

Seuraa aikataulua!

 

EmPaci* on Interreg Baltic Sea Region -rahaston rahoittama hanke kokoaa aiheen ympärille 17 toimijaa kuudesta eri Itämeren alueen maasta. Suomesta mukana ovat LAB-ammattikorkeakoulu, Tampereen yliopisto sekä Kuntaliitto. Hankkeen tarkoituksena on kerätä ja jakaa tietoa osallistuvasta budjetoinnista ja sen aloittamisesta kunnissa.

Lisää hankkeesta!

Sijainti