Osallistuvan budjetoinnin toteutustavat tutuksi uusien oppaiden avulla

Kuva
Osallistuvan budjetoinnin toteutustavat tutuksi uusien oppaiden avulla.
Osbu on tekijöidensä näköinen, mutta muiden kokemuksia kannattaa hyödyntää niin suunnittelussa kuin toteutuksessakin.
Osallistuva budjetointi (osbu) on jo Suomessa kohtalaisen suosittua, mutta Itämeren alueella vain harvat kunnat toteuttavat sitä vakiintuneesti. EmPaci-projektin suomalaiset partnerit, LAB-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto, ovat nyt julkaisseet viestintäsuunnitelmapohjan ja video-oppaan osallistuvan budjetoinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi.

Osallistuva budjetointi on nykyaikainen demokraattisen päätöksenteon prosessi, jossa asukkaat pääsevät vaikuttamaan oman kotikaupunkinsa tai -kuntansa julkisten varojen käyttöön ideoimalla, kehittämällä ja äänestämällä. Osallistuvaa budjetointia voidaan toteuttaa monin eri tavoin. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektin tuottama ja juuri julkaistu Osallistuva budjetointi haastaa hallintoa -video selventää, mitä osallistuva budjetointi tarkoittaa ja miten sitä voidaan vaiheittain lähteä suunnittelemaan ja toteuttamaan.

”Kunnat ovat innokkaasti lähteneet kokeilemaan osallistuvaa budjetointia. Kuitenkin kuntaorganisaation kyky ja valmius toteuttaa osallistuvaa budjetointia saattaa helposti jäädä huomiotta. Kuntalaisten aktiivisen osallistumisen lisäksi osallistuva budjetointi tarvitsee tekijänsä myös kuntaorganisaatiossa”, muistuttaa EmPaci-projektin vastuullinen johtaja Lotta-Maria Sinervo Tampereen yliopistosta.

EmPacissa on tehty myös englanninkielinen viestintäsuunnitelmapohja, Communication and Dissemination Plan (CDP) Guidelines. Sen avulla erityisesti kuntatoimijoiden on helpompaa tunnistaa teemaan liittyviä rajoitteita ja erityispiirteitä ja siten ryhtyä suunnittelemaan osallistuvan budjetoinnin viestintää.

”Monimuotoisuus haastaa myös viestintää. Osallistuva budjetointi kerää parhaimmillaan yhteen erilaisia asukkaita, vapaaehtoisaktiiveja, tutkijoita, asiantuntijoita sekä kuntapäättäjiä ja viranhaltijoita. Erilaisille ihmisille on hyvä viestiä osbusta eri tavoin ja monipuolisissa kanavissa, jotta kaikki saisivat tarvittavan tiedon helposti ja ymmärrettävästi”, sanoo TKI-asiantuntija Annukka Heinonen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Viestintäsuunnitelmassa kuvataan viestintäprosessin oleellisia vaiheita ja tapoja arvioida asukkaiden sekä muiden yhteistyötahojen tarpeita. Suunnitelmassa annetaan myös käytännön vinkkejä vaikeasti tavoitettavien ryhmien, kuten nuorten, ikäihmisten sekä työttömien tavoittamiseen, viestinnän suunnitteluun ja toimivien viestintäkanavien valintaan. Lisäksi mahdolliset osallistuvan budjetoinnin viestintään liittyvät esteet on nostettu esiin suunnitelmassa. Näiden vinkkien ja EmPaci-projektin pilottikuntien käytännönläheisten esimerkkien avulla osallistuvaa budjetointia toteuttava kunta tai kaupunki voi koota omaan tilanteeseensa parhaiten soveltuvan viestintäsuunnitelman.

EmPaci-projektiin, pilottikuntien toteutuksiin sekä erilaisiin työkaluihin ja oppaisiin voi tutustua osoitteessa www.empaci.eu.

Projektia on tukemassa myös Suomen Kuntaliitto.

Lisätietoja:

Annukka Heinonen, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 708 5150, annukka [dot] heinonenatlab [dot] fi

Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto

+358 50 509 9042, lotta-maria [dot] sinervoattuni [dot] fi

EmPaci-projektin rahoittajat

 

Voit päättää, mihin kotikuntasi käyttää rahaa

Osallistuva budjetointi on toimintamalli, jossa paikalliset asukkaat innostetaan mukaan kuntien taloudenpitoon liittyvien päätösten valmisteluun sekä tekemiseen. 

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.