Olli Väntsistä LAB-ammattikorkeakoulun uusi kiertotalouden TKI-johtaja

Kuva
LAB-ammattikorkeakoulun uusi kiertotalous-vahvuusalueen TKI-johtaja Olli Väntsi.
Tekniikan tohtori Olli Väntsi on valittu LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouden vahvuusalueen uudeksi TKI-johtajaksi 1.8.2021 alkaen. Lappeenrannassa asuva Väntsi on aiemmin toiminut Stora Enso Wood Products Oy:n innovaatiojohtajana.

Olli Väntsi näkee LAB-ammattikorkeakoulun roolin tutkimuksessa nousujohdanteisena, etenkin innovaatioiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa.

”AMK-puolella rakennetaan ja edistetään oikeita prosesseja. Työskentelemme tiiviisti yhdessä yritysten kanssa ja pyrimme tutkimuksella auttamaan yrityksiä konseptien kaupallistamisessa. On mielenkiintoista päästä näkemään kiertotalouden innovaatioita enemmänkin kuin yhden yrityksen näkökulmasta. Paikallisten yritysten kanssa tehtävän yhteistyön myötä voimme myös auttaa Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakuntia kehittymään”, sanoo Väntsi.

Kiertotalous on tulevalle TKI-johtajalle tärkeä aihe, jonka parissa hän on ehtinyt työskentelemään yli kymmenen vuotta. Väntsi näkee kiertotaloudessa paljon kehittymismahdollisuuksia sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

”Kiertotalous on tällä hetkellä yksi näkyvimmistä tutkimusteemoista. Näen siinä monia mahdollisuuksia kehittyä vielä paremmaksi ja iso murros on vasta tuloillaan. LABissa pääsen johtamaan sitä kehitystä.”

Tulevalta työltä Väntsi toivoo haasteita ja uudenlaista murrosvaihetta, jossa innovaatioista tehdään merkittävää liiketoimintaa. Teknologioita löytyy, mutta seuraavaksi niille pitäisi luoda toimivat kaupallistamismallit.

”LABissa on vahvoja teemoja ja avauksia, kuten tekniset ja bioperäiset materiaalikierrot sekä kestäviin yhteisöihin ja hiilineutraaliin yhdyskuntaan liittyviä hankkeita. Tiedän, että LABissa tehdään jo valtavasti oikeita asioita eli jatketaan samaa tekemistä ja vahvistetaan tarvittavia osa-alueita.”

LUTin alumni ja LABin opiskelija

LUT-korkeakoulut eli LUT-yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu ovat Väntsille entuudestaankin tuttuja. Väntsi on LUTin alumni ja entinen nuorempi tutkija sekä parhaillaan suorittaa myös ensimmäisen vuoden tradenomiopintoja LABissa.

”Estettä opintojen jatkamiselle ei ole TKI-johtajuudesta huolimatta. Tavoitteena on saada kauppatieteiden maisterin paperit ja koen AMK-puolen tradenomitutkinnon toimivana pohjana sille. Voin vaikkapa vielä eläkepäivinäni väitellä kauppatieteiden tohtoriksi”, naurahtaa Väntsi.

Lisätietoja:

Olli Väntsi, LAB-ammattikorkeakoulu

+358 44 276 7082, olli [dot] vantsiatlab [dot] fi

KIERTOTALOUS LABISSA

Mahdollistamme yhdessä muiden kanssa yhteiskunnan siirtymisen kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.