Lisätty todellisuus terveydenhuollon apuna haittatapahtumien ehkäisyssä

Kuva
air4safety-hanke-potilasturvallisuus-kuvituskuva
Hoitoon liittyvien haittatapahtumien arvioidaan aiheuttavan maailmanlaajuisesti yli 3 miljoonaa kuolemaa vuodessa. Euroopassa niistä aiheutuu jopa 42 miljardin euron kustannukset.

Jopa puolet haittatapahtumista voitaisiin tutkimusten mukaan ennaltaehkäistä. LAB-ammattikorkeakoulussa alkaneen AIR4Safety-hankkeen tavoitteena on ratkaista älyteknologian ja lisätyn todellisuuden avulla maailmanlaajuinen potilasturvallisuuteen liittyvä terveydenhuollon ongelma.

Älylasit tukemaan muistia ja ehkäisemään haittatapahtumia

AIR4Safety-hanke pyrkii vastaamaan hyvinvointialueiden näkyvissä oleviin haasteisiin, kuten hoitajapulaan, henkilöstön suureen vaihtuvuuteen ja kuormittumiseen. Haasteita voi lisätä myös kotihoidon kasvava rooli, jossa kokemattomat työntekijät voivat joutua työskentelemään yksin. Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamisen kannalta osaava ja kokenut henkilökunta on merkittävä tekijä.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi ja terveydenhuollon työntekijöiden tukemiseksi tarvitaan innovatiivisia teknologisia ratkaisuja. Tulevaisuudessa henkilökunnan osaamista, kognitiivista toimintakykyä ja hyvinvointia voidaan tukea tällaisilla ratkaisuilla.

Merkittävä osa haittatapahtumista liittyy lääkehoitoon ja hoitotoimista aiheutuviin infektioihin. Esimerkkiratkaisuna ongelmaan voisi toimia älylasit, joiden kautta hoitaja saisi tietoa toimintaohjeista sekä parhaista käytänteistä. Lasit myös tukisivat asioiden muistamista ja ohjaisivat tarvittaessa toimimaan tilanteessa, jossa hoitohenkilöstön aikapaine ja vaihtuvuus on suurta.

Korkeakoulut tarjoavat mahdollisuuden terveysteknologisille innovaatioille

AIR4Safety on LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteishanke, jossa rakennetaan terveysteknologiayrityksille ainutlaatuista innovaatioekosysteemiä. Monialainen tutkijatiimi tarjoaa yrityksille tieteellistä ja tutkimuksellista kärkiosaamista innovaation kehitystyön ja markkinoinnin tueksi. Lisäksi yritysten käytössä ovat modernit simulaatio- ja testausympäristöt sekä keskusteluyhteys hyvinvointipalveluiden tuottajiin.

”Yrityksiä tuetaan aina liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisesta lopputuotteen testaukseen, hiomiseen ja asiakkaalle viemiseen saakka. Kyseisenlainen korkeakoulujen tarjoama innovaatioekosysteemi antaa mahdollisuuden olla edelläkävijä myös kansainvälisessä mittakaavassa”, kertoo projektipäällikkö Susanna Tella LAB-ammattikorkeakoulusta.

AIR4Safety-innovaatioekosysteemin tarkoituksena on koota yhteen kansainvälistä kasvua tavoittelevat terveysteknologiayritykset, innovaatioiden kehittämistä tukevat tutkimuslaitokset ja terveysteknologiaa hyödyntäviä palveluntuottajia. Hankkeen rahoittajana toimii Business Finland.

Lisätiedot:

Susanna Tella
Johtava asiantuntija
susanna [dot] tellaatlab [dot] fi

Uusimmat uutiset