Laboratorioympäristöistä ja -palveluista tukea yritysten tarpeisiin

Kuva
Pyrolyysilaitteisto LABin kiertotalouslaboratoriossa.
Kiertotalouslaboratorion pyrolyysilaitteistolla voidaan pyrolysoida bio- ja muovimateriaaleja sekä tekstiilejä.
LAB-ammattikorkeakoulun laboratoriopalvelut kehittyvät jatkuvasti. Uusimpana päivityksenä Lahden kampukselta löytyy uunituore kiertotalouslaboratorio, josta löytyy tutkimuslaitteistoa rakennus-, tekstiili- ja muovijakeille.

LABin tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) osallistuminen tai laboratoriotarjonnan hyödyntäminen iso etu monille yrityksille. LABin valikoimissa on laaja kattaus laitteita, joita yritysten ei välttämättä ole taloudellisesti kannattavaa hankkia itse, mutta jotka tarjoavat keskeistä apua tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Hanketoimintaan osallistumalla yritykset voivat saada pienellä panoksella käyttöönsä LABin TKI-osaamisen ja sitä kautta ratkaisuja erilaisiin haasteisiin. Alueen yritysten kanssa käydyissä keskusteluissa on noussut esiin tarve etenkin osaavalle työvoimalle. LABin kautta on saatavilla monipuolisesti eri alojen osaajia sekä työharjoittelijoiksi että opinnäytetyöntekijöiksi.

Laboratoriopalvelut

LABin kiertotalouslaboratoriossamme tutkitaan ja demonstroidaan esimerkiksi pyrolyysia, tekstiilien ja muovien lajittelua pilot-mittakaavassa sekä 3D-tulostusta kuusiakselisen teollisuusrobotin avulla. Muovilaboratoriossa keskitytään lisäksi kierrätysmateriaalien ja muovien yhdistämiseen sekä muovimateriaalien ominaisuuksien testaamiseen. Lisäksi tarjolla on vesi- ja maaperä- sekä kaasuanalyysejä.  

Lahdessa on tarjolla myös laboratoriopalveluita huonekalutestaukseen, puutuotetestaukseen, tuotetestauksiin, erilaisiin materiaalitestauksiin sekä ympäristötekniikan palveluihin. Laboratoriokokonaisuudessa on muun muassa karkean työn tila, jossa toteutetaan isomman mittakaavan testauksia, pilotointeja ja prosessinkehitystä sekä analyyttinen laboratorio eri materiaalien ja prosessien laboratoriotestaukseen ja tutkimukseen. Laboratoriopalveluiden lisäksi LAB tarjoaa yrityksille myös kiertotalousasiantuntijapalveluita, kuten materiaalikatselmuksia ja kiinteistöjen energiamallinnuksia. (LAB University of Applied Sciences 2022a).

Puutekniikan, muovi- ja materiaalitekniikan, tekstiili- ja kuitutekniikan sekä kiertotalous- ja ympäristötekniikan laboratoriot mahdollistavat monenlaisten uusien materiaali- ja energiaratkaisujen testaamisen. Lappeenrannassa palvelut keskittyvät mekaniikkasuunnitteluun, valmistustekniikkaan, materiaalitestaukseen sekä ääni-, laser- ja rakennusfysikaalisiin mittauksiin. Rakennuslaboratoriot tarjoavat muun muassa 3D-laserkeilausta ja rakenteiden koekuormitusta. (LAB University of Applied Sciences 2022a).

LABin hanketoiminnan tuotoksina on syntynyt lukuisia julkaisuja eri kohderyhmille: eri julkaisu- ja blogialustojen lisäksi verkkosivuilta löytyy myös ilmaiseksi ladattavia oppaita esimerkiksi yritysten oppilaitosyhteistyön hyödyntämiseen, materiaalitehokkuuteen ja muotoiluun. (LAB University of Applied Sciences 2022b). LABin Business Mill -yrityshautomo tarjoaa maksutonta neuvontaa ja ohjausta kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääville osaamispohjaisille yrityksille kaikissa toiminnan vaiheissa. Menestystarinoihin voi tutustua Business Millin verkkosivuilla.

Yrityksille haettavat rahoitusmuodot

Rakennerahastojen kautta tuetaan EU:ssa työllistymistä niin kilpailukykyä ja elinvoimaa (EAKR Euroopan aluekehitysrahasto) kuin osaamista ja palvelurakenteita kehittämään pyrkivillä hankkeilla. Rahoituksen painopisteenä on pienten ja keskisuurten yritysten toiminnan tukeminen. Rakennerahastojen rahoitushakuihin voi osallistua esimerkiksi maakuntaliittojen ja ELY-keskusten kautta. Hakuohjelmissa on aina omat erityistavoitteensa, joita edistäviä hankkeita pyritään rahoittamaan. Niihin voi tutustua rakennerahastojen verkkosivuilla. (Rakennerahastot 2022, Päijät-Hämeen liitto 2022).

Apua yritystoiminnan eri vaiheissa on saatavilla myös Lahden Seudun Kehitys LADECista. LADEC avustaa yrityksiä ulkopuolisen rahan hankkimisessa yritysten kehittämishankkeisiin. Lisäksi LADEC tarjoaa maksutonta rahoitusneuvontaa yrityksille, neuvoja yrityksen perustamiseen sekä liiketoiminnan kehittämiseen jopa ideatasolta. (LADEC 2022).

Business Finland tarjoaa rahoitusvaihtoehtoja kaikenkokoisille yrityksille startupeista suuryrityksiin. Kasvukykyisimmille pk-yrityksille on tarjolla rahoituksen lisäksi neuvontaa ja kontakteja maksutta.

Business Finland rahoittaa pääasiassa kaupallistamista lähellä olevia pilotointi- ja tuotekehitysprojekteja. Myös uusien markkinoiden löytämiseen ja asiantuntijoiden palkkaamisen tarjotaan rahoitusta. Suuremmille yrityksille on avustusten lisäksi haettavissa myös lainaa kehitys- ja pilotointiprojekteihin. Apua on saatavilla EU-rahoituksen hakuun sekä kansainvälisten rahoituslaitosten rahoittamiin julkisiin hankintoihin. Yritykset voivat hakea rahoitusta myös tutkimusorganisaatioiden kanssa toteutettaviin Co-Innovation-yhteishankkeisiin. (Business Finland 2022).

Teksti: Ville Puhakka

Lähteet:

Business Finland. 2022. Suomalaisille yrityksille. Viitattu 8.6.2022. Saatavissa: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/etusivu

LAB University of Applied Sciences. 2022a. Laboratoriopalvelut. Viitattu 8.6.2022. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yrityksille/testaus-ja-asiantuntijapalvelut/laboratoriopalvelut

LAB University of Applied Sciences. 2022b. Yrityksille. Viitattu 8.6.2022. Saatavissa: https://lab.fi/fi/yrityksille

Ladec Lahden seudun kehitys. 2022. Yritysten rahoittamiseen on monta polkua. Viitattu 8.6.2022. Saatavissa: https://www.ladec.fi/toimivalle-yritykselle/rahoitus-talous-kuntoon/yrityksen-rahoittamiseen-on-monta-polkua

Päijät-Hämeen liitto. 2022. Rahoitus ja rahoitushakuja Päijät-Hämeessä. Viitattu 8.6.2022. Saatavissa: https://paijat-hame.fi/rahoitus/

Rakennerahastot. 2022. Yritysrahoitus. Viitattu 8.6.2022. Saatavissa: https://rakennerahastot.fi/yritysrahoitus

Lisätiedot:

Ville Puhakka
TKI-asiantuntija
ville [dot] puhakkaatlab [dot] fi