LABin Muotoiluinstituutin YAMK-opiskelijalle myönnettiin käyttöliittymäsuunnittelun stipendi

Kuva
White line texture
Teknoware-nimeä kantava vuoden 2020 käyttöliittymäsuunnittelun stipendi myönnettiin LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin YAMK-opiskelijalle. Markkinointipäällikkönä työskentelevä ja palkinnon saanut Outi Heistman osoitti erinomaista käyttöliittymäosaamista tekemässään opinnäytetyössä, jossa hän suunnitteli uuden käytettävyyden arviointityökalun.

Heistman suoritti medianomin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Muotoiluinstituutissa ja valmistui äskettäin Digitaaliset ratkaisut -koulutuksesta. Outin Ketterää heuristiikkaa kehittämässä -opinnäytetyössä suunniteltu arviointityökalu tehtiin Keravan Energian käyttöön, ja se johdettiin jo olemassa olevista heuristisista malleista, mutta myös niitä yhdistäen sekä modernisoiden. Työn tavoitteena oli tuottaa ketterä ja helppokäyttöinen arviointimalli Keravan Energian sähköisen palvelun tarpeisiin.

”En ollut pohtinut käytettävyysasioita sen kummemmin, ennen kuin aloitin opinnot LABissa. Käytettävyyskurssit saivat aikaan ahaa-elämyksen: käytettävyyden ylläpitoa voisi tehdä myös matalalla kynnyksellä ja se voisi olla osa yritysten in-house-osaamista. Koin käytettävyysopinnot erittäin mielenkiintoisina ja antoisina – mielestäni ne olivat kurssivalikoiman hyödyllisintä antia. Myös työnantajalleni käytettävyysopinnoistani oli konkreettista hyötyä”, kertoo Heistman.

Teknowaren rahoittaman vuosittaisen stipendin myönsi visuaalisen viestinnän yliopettaja Harri Heikkilä. Outin opinnäytetyön ohjaajana toiminut Harri pitää lopputyötä myös hyvänä esimerkkinä Muotoiluinstituutin uudesta panostuksesta UX/UI-koulutukseen.

”Heistmanin työn hyvä puoli on se, että se rakentaa validoidulle pohjalle, mutta tekee sen soveltaen ja yksinkertaistaen. Vanhojen käytettävyysohjeistusten ongelmana on niiden epäspesifisyys ja se, että niiden soveltaminen vaatii enemmän opettelua. Heistman teki tässä hyvää tutkivaa kehittämistä oman työnantajansa tarpeisiin, mistä voi olla toki muillekin hyötyä”, Heikkilä tiivistää.

Kuva
Outi Heistman

 

 

 

 

Heistmanin opinnäytetyö on luettavissa Theseuksessa ja aiheesta on kirjoitettu myös blogijulkaisu.

 

 

 

 

 

Lisätietoja:

Yliopettaja Harri Heikkilä

harri [dot] heikkilaatlab [dot] fi, p. 044 708 5204

Sijainti