LAB kehittää vieraiden kielten opetusta vastaamaan yritysten tarpeita

Kuva
Kielikeskus
Kuva: Henri Uotila
LAB-ammattikorkeakoulu kartoittaa Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen työnantajien ja työntekijöiden näkemyksiä henkilöstön kieli- ja viestintätaidon tarpeesta.

Kyselyn tulosten avulla kehitetään LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston kielikoulutusta vastaamaan paremmin yritysten tarpeisiin. Vastaathan kyselyyn 8.8.2021 mennessä.

LAB-ammattikorkeakoulu on mukana suomalaisten kielitaidon vahvistamisessa. Opiskelijoita halutaan kannustaa valitsemaan opintoihinsa nykyistä enemmän vieraita kieliä. Panostus näkyy LAB-ammattikorkeakoulun ja LUT-yliopiston yhteisessä kielikeskuksessa, jossa tarjotaan eritasoisia ja räätälöityjä kieliopintoja: englantia, ruotsia, saksaa, venäjää, espanjaa, ranskaa, japania ja kiinaa tutkinto-opiskelijoille tai kaikille avoimilla kielikursseilla. LABin tavoitteena on lisätä opiskelijoiden rohkeutta käyttää kieltä.

LABissa on kehitetty virtuaalisia tapoja kielten oppimiseen valtakunnallisessa 8 yliopiston ja 17 ammattikorkeakoulun KiVAKO-hankkeessa. Syksyllä toimintaa jatkaa KiVANET-verkosto, joka tarjoaa korkeakouluopiskelijoille laajan kielivalikoiman, jossa on mukana myös italia, portugali, korea, viro, suomalainen viittomakieli ja monikielinen tandemopiskelu.

Kielitaito kasvattaa liiketoimintaa

Tilastojen mukaan suomalaisten vieraiden kielten taito on viime vuosina vähentynyt huolestuttavasti. Kielitaidon merkitys on tärkeä työelämässä, mutta usein vielä tärkeämpää epämuodollisissa tapaamisissa ja vapaa-ajalla. Monipuolista kielitaitoa tarvitaan myös kotimaassa, kun Suomeen muuttaa yhä enemmän muualta tulevaa työvoimaa.

Vahva kulttuurikompetenssi on välttämätön osa kielitaitoa, niinpä LABin kielikeskuksessa opiskellaan myös kielialueiden kulttuuria, tapoja ja esimerkiksi liike-elämän toimintaa. Sujuva englanti on nykyisin välttämättömyys, mutta myös monista muista kielistä on liiketoiminnalle hyötyä. LABissa opiskellaan kieliä työelämälähtöisesti ja aidoissa vuorovaikutustilanteissa, usein monikulttuurisissa ryhmissä. Kielten opiskelu mahdollistaa tutustumisen myös maiden bisneskulttuureihin.

 

Lisätietoja:
TKI-asiantuntija Ninni Andelin (lomalla 1.7.–31.7.)
ninni [dot] andelinatlab [dot] fi