LAB-ammattikorkeakoulun vuoden julkaisut on valittu

Kuva
 The sky is reflected from the glass wall
LAB-ammattikorkeakoululla on laajamittainen oma julkaisutoiminta tukemassa julkaisutavoitteiden saavuttamista. Vuoden 2020 aikana näissä kanavissa ilmestyi lähes 700 julkaisua, mikä on yli puolet kaikista viime vuonna ilmestyneistä julkaisuista. 

LABin julkaisutoimikunta valitsi vuoden julkaisun viiden luetuimman vuonna 2020 LABin julkaisusarjassa ilmestyneen julkaisun joukosta. Vuoden julkaisuksi valittiin Anemone Aaltosen ja Niina Ihalaisen toimittama Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun: Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas. Julkaisu sai kiitosta erityisesti vahvasta palvelujen käyttäjänäkökulmasta ja hyödyllisyydestään käytännön oppaana, tärkeästä aihepiiristään sekä yrityskäyttöön erinomaisesti soveltuvasta työkirjamaisesta rakenteestaan. Julkaisu tuo lisäksi hyvin esiin LABissa tehtävää työtä ja sopii LABin arvomaailmaan. 

Lisäksi julkaisutoimikunta halusi antaa yhden kunniamaininnan. Mirja Kälviäisen Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta on korkeatasoinen ja laadukas opetukseen ja oppimiseen suunnattu resurssi, jossa on ajankohtainen kestävyysteema. 

Julkaisusarjan lisäksi haluttiin palkita LAB Pron ja LAB RDI Journalin vuoden luetuin artikkeli sekä toimituskunnan valinnat LAB Focuksen kultakin vahvuusalueelta. Voittajat ovat: 

LAB Pro: Asikainen, J. & Rask, M. 2020. Lapsen tunnekasvatustaitojen kehittäminen varhaiskasvatuksessa. LAB Pro. 

LAB RDI Journal: Hartikainen, A. 2020. Kun opettajat päivittyvät verkko-ohjaajiksi, on vuorovaikutus tärkeämpää kuin koskaan. LAB RDI Journal. 

LAB Focus Health: Suomalainen, A.-S., Karvinen, E., Saalanko, I. & Liimatainen, A. 2020. Moniammatillisen perhetyön haasteita ja onnistumisen edellytyksiä. LAB Focus. 

  • Esimerkki hyvästä yhteiskirjoituksesta  

  • Saavutettavuusdirektiivi huomioitu hyvin mm. tekstin linkeissä  

LAB Focus Design: Juhola, A., Värn, V. & Koskinen, V. 2020. Miten astua yrittäjän saappaisiin. LAB Focus.

  • Ajankohtainen aihe   

  • Hyödynnetty monipuolisesti sähköisen julkaisualustan mahdollisuuksia (kuvituksessa mm. video)  

LAB Focus Innovations: Tervahartiala, O. & Freundlich, H. 2020. Ryhmäpäälliköiden käsikirja sitouttamisen apuna. LAB Focus.

  • Hyvin kytketty LABin osaaminen alueen toimijoiden työn kehittämiseen  

  • Tarjoaa käytännön vinkkejä lukijalle vapaaehtoistyön organisoimiseen  

LAB Focus Sustainability: Ruokamo, K. 2020. Biomassan pyrolysoinnin lopputuotteena syntyvä biohiili on mustaa kultaa. LAB Focus. 

  • Monimutkainen aihe onnistuttu avaamaan lukijaystävälliseen muotoon 

  • Oman kategoriansa luetuimpia artikkeleita 

Onnittelut voittajille ja kiitos kaikille kirjoittajille! 

Lisätietoja

Henri Karppinen
Yliopettaja
henri [dot] karppinenatlab [dot] fi