LAB-ammattikorkeakoulun henkilöstön tohtoriohjelma käynnistyi hienosti

Kuva
Study life detail phone pad
LAB-ammattikorkeakoulun LAB-D-ohjelmassa on aloittanut jo 32 tohtoriksi tähtäävää.

LAB-ammattikorkeakoulussa on ohjelma henkilöstön tohtoriopintojen ja akateemisen osaamisen edistämiseksi. LAB-D-ohjelma käynnistyi tammikuussa 2021, ja vuoden aikana ohjelmassa on aloittanut 32 henkilöä.

LAB-D perustettiin osana LABin strategian toimenpideohjelmaa. Lahdessa, Lappeenrannassa ja verkossa toimivan LABin tavoitteena on olla tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI) perustuvaa koulutusta antava työelämän innovaatiokorkeakoulu.

Tohtoriohjelman tavoitteena on lisätä henkilöstön akateemista kyvykkyyttä TKI-toiminnan vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin. Sitä tarvitaan myös erittäin kilpaillun rahoituksen saamiseksi.

”Kansalliset ja kansainväliset rahoitusinstrumentit perustuvat akateemisiin kriteereihin, joten LABin TKI-kyvykkyyden kehittämiseen tarvitaan akateemista meritoitumista. Haluamme systemaattisesti lisätä ja suunnata osaamista erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemiseen”, LABin rehtori Turo Kilpeläinen pohjustaa.

LAB-D keräsi heti käynnistyessään mukaan motivoituneita, uransa eri vaiheissa olevia ihmisiä. Ohjelmaa toteutetaan heidän ehdoillansa. Väitöskirjaa tekeville tarjotaan seminaareja, mentoreita, vertaistuen foorumeita, palkallista vapaata opintoihin ja väitöskirjatyön kielenhuoltoa. Myös matkat kahteen kansainväliseen konferenssiesiintymiseen maksetaan.

Ohjelma on rakennettu tiiviissä yhteistyössä samaan konserniin kuuluvan LUT-yliopiston tohtorikoulun sekä korkeakoulujen yhteisten LUT-tiedekirjaston ja Kielikeskuksen kanssa.

”Tämä on selkeä osoitus lisäarvosta, jonka LUT-korkeakoulujen konserni voi tarjota omille työntekijöilleen ja yhteiskunnalle. Tuntuu hyvältä vastata tarpeeseen. Ohjelmasta on varmasti hyötyä LUT-yliopiston tutkimuksen ja LAB-ammattikorkeakoulun käytännönläheisen TKI-toiminnan yhteistyön tiivistymisessä”, Kilpeläinen sanoo.

Osa väitöstutkimuksista tehdään LUT-yliopistoon, osa muihin yliopistoihin. Moni aiheista linkittyy LABin TKI-toimintaan hyvinvoinnin, muotoilun, kiertotalouden ja innovaatioiden kaupallistamisen vahvuusalueilla.

Myös LUT-yliopiston tutkimuksen ja innovaatioiden vararehtori Jari Hämäläinen kuvaa yhteistyön tuntuneen konsernitasolla erinomaisen hyvältä.

”Jokainen väitöskirja sisältää yleensä useita tieteellisiä julkaisuja, joten ne tulevat näkymään sekä LUTin että LABin julkaisumäärissäkin”, Hämäläinen lisää.

LAB-D-ohjelmasta uusia tuttavuuksia ja urasuunnitelmia

LAB-D-ohjelman yksi etu on sen myötä rakentuvat verkostot. LABissa tietojenkäsittelyn lehtorina työskentelevälle Sariseelia Sorelle vertaistuen saaminen oli yksi syy hakeutua ohjelmaan. Hän tekee tuotantotalouden alan väitöstyötään LUT-yliopistolle. Väitöskirjassa tutkitaan digitaalisen ratkaisun toimittajan ja tämän asiakkaan kyvykkyyksiä, jotka vaikuttavat molempien arvontuotantoon.

”LAB-D antaa itselleni sopivasti painetta työn edistämiseen, ja palautteen ja ajatusten vaihto vertaisten kanssa on ollut antoisaa. Seminaareissa olen oppinut työn kiteyttämistä ja saanut muiden esityksistä ideoita”, Sore kertoo.

Myös omat ohjaajat LUTissa sekä Kielikeskuksen Anneli Rinnevallin pitämä luento, Dissertation writing, saavat kiitosta. Soren mukaan kaikenlainen konkreettinen ja henkinen tuki valtavassa väitöstyöprojektissa on tervetullutta.

”Ehdottomasti voin suositella akateemista polkua, sillä se tuo aivan uuden ulottuvuuden AMK-opettajuuteen. Erityisesti kansainvälisessä maailmassa tohtorin tutkinto on edellytys moneen yhteistyöhön. Itse haluaisin soveltaa osaamistani omien tehtävieni laajentamisessa kv-toimintaan ja LABin kasvualustojen tutkimustoimintaan”, Sariseelia Sore summaa.