LAB-ammattikorkeakoulu valittiin mukaan kansainväliseen kiertotalouteen profiloituneiden korkeakoulujen verkostoon

Kuva
 Lake landscape
Systemaattinen panostaminen kiertotalouden kehittämiseen sekä opetuksessa että TKI-toiminnassa toi LAB-ammattikorkeakoululle merkittävän tunnustuksen, kun se valittiin mukaan Ellen MacArthurin säätiön kiertotalouden korkeakouluverkostoon.

”Pääsy yhden maailman vaikutusvaltaisimman kiertotaloutta edistävän organisaation jäseneksi on upea osoitus LABin pitkäjänteisestä työstä ja saavutuksista kiertotalousosaamisessa”, iloitsee LAB-ammattikorkeakoulun yliopettaja Pia Haapea. ”Tuotamme innovaatioita ja palveluratkaisuja eri toimijoiden kanssa. Tämä mahdollistaa systeemitason muutoksia yhteiskunnassa ja johtaa kohti hiilineutraalia kiertotaloutta”, Haapeja kertoo.

Hakemuksessa painotettiin LABin osaamista eri materiaalien, kuten tekstiilien ja muovin, kierrätyksessä. Tärkeäksi valintaperusteeksi nostettiin myös hiilineutraalien prosessien kehittäminen ja tekoälyn hyödyntäminen kestävien materiaalien, yhteiskunnan ja rakennetun ympäristön kehityksessä. LABin jo kymmenen kertaa järjestämä monialaisen kiertotalousväylän moduuli sekä kiertotalouden väylillä ratkotut yritysten ja kuntien kiertotaloushaasteet vaikuttivat vahvasti valintaan.

LAB-ammattikorkeakoulussa on jatkuvasti käynnissä useita kiertotalouteen liittyviä hankkeita. Yksi näistä on Biosykli, jossa tuotetaan tietoa kiertotalouspohjaisista liete- ja biomuoviratkaisuista, joiden pohjalta tarkastellaan niiden kannattavuutta. Uudet ratkaisut liittyvät lietteen hyödyntämiseen tuotteiden raaka-aineena ja biopohjaisten muovien kehittämiseen. Lisäksi hankkeessa edistetään Päijät-Hämeen alueella tuotetun hiilidioksidin hyödyntämismahdollisuuksia. LAB jatkaa vahvaa yhteistyötään Lahden ja muiden Päijät-Hämeen kuntien kanssa kiertotalouden parissa myös tulevaisuudessa.

LABin opiskelijat voivat panostaa laajasti kiertotalouteen ja kestävään kehitykseen liittyviin aiheisiin. Tarjolla on useita kestävään kehitykseen liittyviä koulutuksia, kuten Energy and Environmental Engineering, Sustainable Solutions Engineering sekä Master’s in Urban Climate and Sustainability. Näiden lisäksi kaikkien alojen opiskelijat voivat sisällyttää opinto-ohjelmaansa kiertotalouteen liittyviä kursseja oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Tutustu Ellen MacArthurin säätiön kiertotalouteen profiloituneiden korkeakoulujen verkostoon:
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/our-work/activities/universities/profiled-universities