Koulutuksen ja työelämän sukupuolittumista purkavia harjoituksia, menetelmiä ja toimintamalleja opetus-, ohjaus- ja kasvatusalalle

Kuva
Ohjaajia retkeilemässä
Hankkeessa koulutettiin nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia sukupuolitietoisesta ohjauksesta elämyspedagogiikkaa hyödyntäen. Kuva: Jenna Ranta
Suomea pidetään tasa-arvon mallimaana, mutta ammatit ovat meillä edelleen jakautuneet vahvasti sukupuolen mukaan. Sukupuolen mukainen eriytyminen eli sukupuolisegregaatio näkyy työvoimapulana, työttömyytenä ja alueellisen kehityksen haasteina.

Sukupuolen vaikutusta omiin valintoihin on vaikea tiedostaa, ja stereotypiat ja mielikuvat eri aloista, ammateista ja sukupuolesta istuvat tiukassa. LAB-ammattikorkeakoulun ja Outward Bound Finland ry:n toteuttaman ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman Roolipeli-hankkeen (2020–2022) tavoitteena oli purkaa koulutusalojen sukupuolisegregaatiota kehittämällä käytännön työkaluja, joilla kasvattajat, ohjaajat ja opettajat voivat tukea entistä paremmin nuoria tekemään sukupuolitietoisia alavalintoja.

Hankkeen loppujulkaisuun ”Yli stereotypioista - keinoja sukupuolittuneiden alavalintojen purkamiseen” on koottu hankkeen aikana kehitettyjä ja pilotoituja käytännön harjoituksia, menetelmiä ja materiaaleja sukupuolisegregaation purkamiseen ohjaus-, opetus- ja kasvatustyön arjessa.

Iso kiitos menetelmistä kuuluu hankkeeseen osallistuneille opettajille, ohjaajille ja kasvattajille, jotka olivat mukana kehittämässä ja kokeilemassa menetelmiä, harjoituksia ja materiaaleja”, korostaa hankkeen projektipäällikkö Maisa Anttila LAB-ammattikorkeakoulusta.

Suuri osa menetelmistä on tarkoitettu nuorille, mutta mukana on myös aikuiskoulutukseen tai organisaatioiden kehittämiseen sopivia menetelmiä ja materiaaleja. Monia harjoituksia voi soveltaa sekä aikuisille että nuorille, ja julkaisusta löytyy monipuolisesti tehtäviä sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn.

Työkalujen kehittämisen lisäksi hankkeessa koulutettiin nuorten parissa työskenteleviä ammattilaisia sukupuolitietoisesta ohjauksesta elämyspedagogiikkaa ja kokemuksellista oppimista hyödyntäen.

"Elämyspedagogiikan kokonaisvaltaisuus ja kokemuksellisuus tarjoavat mahdollisuuksia tarkastella omia toimintatapoja, ajatusmalleja ja uskomuksia vapaana arjen toimintaympäristöjen moninaisista rooleista. Se on erinomainen lähestymistapa meille kaikille tulla tietoiseksi omasta itsestämme ja potentiaalistamme, ja sitä kautta rohkaistua tekemään omannäköisiä valintoja elämässämme. ", toiminnanjohtaja Elina Elme Outward Bound Finland ry:stä tiivistää perusajatuksen elämyspedagogiikasta muutoksen ja kehityksen välineenä.

Maisa Anttila
TKI-asiantuntija
maisa [dot] anttilaatlab [dot] fi

Rahoittajan logo

Sijainti