Kiertotalousosaamisella uudistetaan liiketoimintaa Hämeessä

Kuva
Mehikasvi
Kiertotalous ja digitaalisuus ovat nousseet merkittävään rooliin yhteiskunnallisessa murroksessa, ja niistä kumpuavat uudet liiketoimintamahdollisuudet tekevät vasta tuloaan. Hämeessä alkanut hanke tukee paikallisia yrityksiä kiertotalouden liiketoimintamallien kehittämisessä.

Kiertotalouden liiketoimintamalleilla vastataan sekä kestävän kehityksen, resurssitehokkuuden että asiakasodotusten vaatimuksiin, ja vahvistetaan yritysten kilpailukykyä. LAB-ammattikorkeakoulu on mukana hankkeessa, jossa kehitetään kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksia ja etsitään uusia ansaintalogiikoita. Kohderyhmänä ovat erityisesti Kanta- ja Päijät-Hämeen pk-yritykset.

”Hankkeella tuetaan maakuntien kestävän kasvun ja vihreän siirtymän tavoitteita kehittämällä alueen kiertotalousosaamista, ja samalla vahvistetaan korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteistyötä”, hankkeen projektipäällikkö ja TKI-asiantuntija Tanja Kähkönen LABista kertoo.

Digitalisaatiolla on merkittävä rooli kiertotalouden liiketoimintamallien mahdollistajana. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan luoda uusia mahdollisuuksia esimerkiksi materiaalien kierrätykseen, tuotteiden käyttöiän pidentämiseen ja käyttöasteen nostamiseen sekä kiertotaloutta tukevien palvelujen kehittämiseen.

Kiertotalousosaamisella uudistuvaa liiketoimintaa -hankkeen tavoitteena on edistää yritysten uudistumista ja kilpailukykyä kehittämällä kiertotalouden liiketoimintamalleja sekä turvata osaavan työvoiman saanti tulevaisuudessa.

Vielä mahtuu mukaan – osallistuminen yrityksille maksutonta

Hanke tarjoaa yrityksille muun muassa webinaareja, tietoiskuja sekä innovaatiotyöpajoja, joiden avulla muodostetaan ja jäsennetään tilannekuva kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksista. Osallistuminen on yrityksille maksutonta.

Ilmoittaudu mukaan!

Hanketta hallinnoi Hämeen ammattikorkeakoulu, ja osatoteuttajia ovat Hämeen TE-toimisto ja LAB-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lisätiedot:

Sijainti