Kestävää matkailua tunnetuksi Geoparkien avulla

Kuva
geologinen esiintymä
Geoturismi ja kestävä matkailu ovat kasvavia trendejä kansainvälisesti. LAB-ammattikorkeakoulu auttaa tuomaan Suomen geoperintöalueita sekä kestävää matkailua tunnetuksi.

Maailmalla on nähtävissä geoturismin trendi, johon liittyy kiinteästi kestävän matkailun periaate. Geoturismissa on kyse matkailusta, jossa tutustutaan geologisiin nähtävyyksiin. Suomessa geomatkailu on terminä vähemmän tunnettu, vaikka monet harrastavatkin sitä esimerkiksi kansallispuistovierailujen yhteydessä.

Geopuistot kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi -hankkeen avulla autetaan kestävän matkailun ja Geoparkien tuomista tunnetuiksi. Hanketta hallinnoi LAB-ammattikorkeakoulu ja siinä ovat mukana kaikki Suomen Geopark-alueet.

Suomen Geoparkit maailmankartalle

Geoparkit ovat UNESCOn geologisesti ainutlaatuisiksi tunnustamien geoperintöalueiden verkosto. Kohteita yhdistää erityinen tieteellinen merkitys, harvinaisuus tai kauneus. Suomessa Geoparkeja on tällä hetkellä neljä: Salpausselkä Geopark, Rokua Geopark, Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark ja Saimaa Geopark. Pian joukkoon liittyy meteoriitin törmäyksestä syntynyt Lappajärvi ja sen ympäristöön sijoittuva Kraatterijärven Geopark.

”Suomalaiset matkailijat ovat entistä valveutuneempia matkailunsa vaikutuksista, jonka myötä kohteiden äärellä toimivilta yrityksiltä odotetaan samankaltaista valveutuneisuutta. Geomatkailu on melko uusi matkailun osa-alue Suomessa. Tarkoituksenamme on tuoda geomatkailua tunnetummaksi sekä tukea samalla geoperintöalueilla toimivia yrityksiä vastaamaan paremmin kävijöiden odotuksiin ja tarpeisiin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Kati Kiiski LABista.

Hankkeessa kehitetään geomatkailuun liittyvää verkostoitumista, rakennetaan geoperintöalueiden yhteistä tarinaa ja yhteisiä vetovoimaisia tuotteita. Samalla luodaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia matkailuyrityksille. Hankkeella vahvistetaan Suomen geoperintöalueiden yhteistyötä ja painoarvoa kansainvälisissä verkostoissa. 

Hankkeen yhteistyökumppaneina on keskeisiä valtakunnallisia luontomatkailuun liittyviä toimijoita, kuten Luonnonvarakeskus, Geologinen tutkimuskeskus, Metsähallitus ja Business Finland. Hankkeen rahoittajana toimii maaseuturahasto toimijoinaan Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset.

Lisätiedot:

Kati Kiiski
TKI-asiantuntija
kati [dot] kiiskiatlab [dot] fi

Uusimmat uutiset