Investoi osaamiseen – syksyn erikoistumis- ja täydennyskoulutukset haussa nyt

Kuva
 The sky is reflected from the glass wall
LAB-ammattikorkeakoulun täydennyskoulutuksen tavoitteena on ammatillisen osaamisen syventäminen ja kehittäminen.

Tarjoamme työelämälähtöistä, niin yksilön kuin työyhteisönkin tarpeista lähtevää koulutusta kahdella kampuksella – aina muutaman tunnin tai päivän lyhytkoulutuksista laajempiin koulutuskokonaisuuksiin.

Syksyllä alkavat koulutukset ovat nyt haussa

Lahden kampuksella alkaa syksyllä 2020 kestävän rakentamisen koulutuskokonaisuus, jossa paneudutaan kestävyyden ja kokonaiselinkaaren hallintaan projektijohtamisessa arvoketjun eri vaiheissa. Opinnot on suunnattu rakennus- ja kiinteistöalan sekä yhdyskuntarakentamisen suunnittelu-, konsultointi-, projektijohto-, tuotanto- ja tuotekehitystehtävissä toimiville ammattilaisille. Kokonaisuuteen kuuluu kolme 15 opintopisteen laajuista moduulia, jotka kukin koostuvat kolmesta opintojaksosta. Tarjonnasta voi poimia joko laajemmat moduulit tai vain haluamansa opintojaksot. 

» Tekniikan täydennyskoulutustarjonta
 
Lappeenrannan kampuksella alkaa syksyllä 2020 Suomen ensimmäinen Leikkaushoitotyön osaaja -koulutus. 15 opintopisteen laajuinen koulutus on tarkoitettu leikkausyksiköissä työskenteleville leikkaushoitotyön ammattilaisille, jotka haluavat syventää vaikuttavaa leikkaushoitotyön osaamistaan. Koulutus sopii myös heille, jotka urasuunnitelmansa mukaisesti haluavat kehittää valmiuksiaan leikkaushoitotyössä. Tämän lisäksi sosiaali- ja terveysalalla alkaa laaja valikoima erikoistumis- ja täydennyskoulutuksia sekä Lahdessa että Lappeenrannassa. 

» Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutustarjonta
 

Lisätietoja

Pia Ruukki
Koulutuspäällikkö, täydennyskoulutus
pia [dot] ruukkiatlut [dot] fi