Hyvinvointialaa kehitetään teknologian avulla

Kuva
LAB-ammattikorkeakoulun kotisimulaatiotilassa olevaa teknologiaa hyödynnetään sekä opinnoissa että työelämän kehittämisessä.
Älylaattojen avulla tehdään harjoitteita motoriikan ja liikkuvuuden kehittämiseen. Jalalla ohjattavat liikuntalaatat on varustettu kosketusanturilla, ja ne ovat yhteydessä erilaisia pelejä sisältävään tablettiin.
LAB-ammattikorkeakoulun kotisimulaatiotilassa olevaa teknologiaa hyödynnetään sekä opinnoissa että työelämän kehittämisessä. Tavoitteena on, että opiskelijat ja yhteistyökumppanit voivat kehittää tulevaisuuden työelämää tilassa käytössä olevan teknologian avulla.
Kuva
Videokuvapuhelin

 

 

 ← Videokuvapuhelimen avulla ikääntyvän on turvallista olla yhteydessä omaisiin tai hoitohenkilökuntaan.

 

 

 

Kuva
Älysormus

 

Älysormuksia käytetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tutkimustyössä. Opiskelijoita kannustetaan hyödyntämään teknologiasta saatavaa dataa ja miettimään erilaisia tapoja käyttää sormuksen keräämää tietoa hoitotyössä. →

 

 

 

Vuoteeseen asennettu anturi rekisteröi aikaa, jonka henkilö viettää sängyssään. Anturin keräämän datan perusteella voidaan tehdä päätelmiä hyvinvoinnin muutoksista ja mahdollisesti tarvittavista hoitotoimenpiteistä. ↓

Kuvakollaasi hyvinvointiteknologian laitteistosta.

Kotihoidon työntekijöiden kiirepiikit osuvat usein tyypillisiin lääkkeidenottoajankohtiin. Automaattisen lääkkeiden annostelijan ansiosta yhä useampi asiakas pystyy ottamaan lääkkeensä itsenäisesti juuri oikeaan aikaan. ↑

Paikantavan turvapuhelimen toiminta perustuu GPS-signaaliin.

Paikantavan turvapuhelimen toiminta perustuu GPS-signaaliin. Laite hälyttää tarvittaessa automaattisesti, mikäli henkilö kaatuu tai poistuu ennalta määritellyltä lähialueelta. ↑

Fysioterapialaitteita

LABin tilojen fysioterapialaitteita hyödynnetään yläraajojen interaktiivisessa terapiassa ja mittauksessa. Mittaustulosten perusteella voidaan suunnitella yksilöllisiä harjoitteita, jotka perustuvat pelillisyyteen. ↑

Kuva
Turvajääkaappi

 

 ← Turvalaitteiden sensorit rekisteröivät asukkaan toimintoja, kuten ovien availua, uunin käyttöä tai sängyssä oloa. Tämä sensori rekisteröi, kuinka usein jääkaapin ovi avataan ja mihin aikaan.

 

 

Kuva
Älylusikka

 

Älylusikka on kehitetty avuksi itsenäiseen ruokailuun, mikäli käden vapina haittaa ruokailua. Lusikassa oleva stabilaattori tasoittaa käden vapinaa ja pyrkii vähentämään ruokailuhetkiin liittyvää stressiä. →

 

 

Tiesitkö, että...

LAB-ammattikorkeakoulussa tutkitaan ja kehitetään jatkuvasti ihmislähtöisiä palveluinnovaatioita sekä digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja hyvinvoinnin tueksi.

Simulaatio- ja laboratoriotiloissa opiskelijat ja yritykset pääsevät tutustumaan erilaiseen teknologiaan ja laitteistoon sekä miettimään, miten teknologiaa voitaisiin hyödyntää hyvinvointipalvelujen kehittämisessä.

LABin biomekaniikan ja kuormitusfysiologian laboratorio tarjoaa tasokkaita tutkimuslaitteita ammattilaiskäyttöön.

Tutustu kotisimulaatiotilaan: