Hämeessä parannetaan maaseudun ilmastoturvallisuutta

Kuva
Myrskypilvet
LAB-ammattikorkeakoulun uudessa hankkeessa varaudutaan ilmastonmuutoksesta aiheutuviin riskeihin Kanta- ja Päijät-Hämeen maaseutualueilla.

LAB-ammattikorkeakoulussa on alkanut uusi ilmastoturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen varautumiseen liittyvä hanke, Hämeen ilmastoturva – Ilmastoturvallisuuden parantaminen Hämeen maaseudulla. Hankkeessa kartoitetaan ilmastonmuutoksesta aiheutuvia riskejä Hämeen maaseudulla, ja tuotetaan asukkaille ja toimijoille tietoa riskeihin varautumisesta. Lisäksi hankkeessa tehdään pienemmille kohdealueille tarkempia toimenpide-ehdotuksia ilmastoturvallisuuden parantamiseksi.

Ilmastoturvallisuudella tarkoitetaan uhkia, joita ilmastonmuutos aiheuttaa joko suoraan tai välillisesti. Suoria uhkia ovat muun muassa rankkasateet, myrskyt sekä kuivuus- ja hellejaksot. Välillisiä uhkia voivat olla logistiikkaketjujen katkeaminen, poliittiset uhat ja ilmastopakolaisuus.

”Ilmastonmuutokseen varautumisella viitataan äkillisiin sään ääri-ilmiöiden tuomiin uhkiin. Myrskyyn liittyvät varautumistoimenpiteet voivat olla esimerkiksi puulämmitykseen varautumista ja vanhojen puiden poistamista piha-alueelta, jotta ne eivät kaadu rakennusten päälle. Keskitymme hankkeessa ilmastonmuutoksen aiheuttamiin suoriin uhkiin ja niihin varautumiseen maaseudun asukkaiden ja metsänomistajien näkökulmasta”, sanoo projektipäällikkö Kaisa Tuominen LAB-ammattikorkeakoulusta.

Metsätalouden suurimmat riskit liittyvät metsätuhoihin

Hämeen maakuntien metsille ilmastonmuutoksesta aiheutuvat riskit ovat erityisesti routajaksojen väheneminen, kuivuuden ja hellejaksojen aiheuttamien stressijaksojen pidentyminen sekä niitä seuraavat seurannaistuhot, kuten kaarnakuoriaiset ja juurikääpä. Syys- ja talvimyrskyjen lisääntyminen aiheuttaa Kanta- ja Päijät-Hämeen kaltaisille kuusivaltaisille maakunnille lisääntyviä myrskytuhoja varttuneissa kasvatusmetsissä sekä uudistuskypsissä metsissä.

”Routajaksojen väheneminen heikentää ympärivuotisen puunkorjuun edellytyksiä ja luo haasteita puutavaran lähi- ja kaukokuljetuksille. Metsätalouden osalta tulemme tekemään erillisen ilmastonmuutoksen riskikartoituksen, jossa selvitämme varautumis- ja sopeutumismahdollisuuksia, metsänkasvatusmenetelmiä sekä muita metsän hoitoon liittyviä toimenpiteitä, joiden avulla voisi parantaa ilmastoturvallisuutta”, toteaa Suomen Metsäkeskuksen hankeasiantuntija Jari Toivoniemi.

LABin hallinnoimassa hankkeessa osatoteuttajina ovat Hämeen ammattikorkeakoulu, Suomen metsäkeskus ja Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme.

Lisätietoja:

Kaisa Tuominen, projektipäällikkö, LAB-ammattikorkeakoulu, +358 44 708 5113, kaisa [dot] tuominenatlab [dot] fi

Jari Toivoniemi, hankeasiantuntija, Metsäkeskus, +358 50 314 0453, jari [dot] toivoniemiatmetsakeskus [dot] fi

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.

Sijainti