Ensimmäinen tuhkatie valmistui Päijät-Hämeeseen – tien kantavuus huomattavasti perinteistä parempi

Kuva
Värlammin metsätie
LAB-ammattikorkeakoulun ARVO-TUHKA-projekti rakennutti ensimmäisen tuhkamursketien Päijät-Hämeeseen Lahti Energian Kymijärvi 3 -biolaitoksen tuhkista.

Tuhkan hyödyntäminen uusissa maarakentamisen kohteissa, kuten yksityis- ja metsäteillä on ollut mahdollista jo muutaman vuoden ajan valtioneuvoston asettaman MARA-asetuksen (843/2017) mukaan. Tuhkan moninaiset ominaisuudet mahdollistavat neitseellisten raaka-aineiden korvaamisen niin maarakentamisessa kuin lannoitekäytössäkin. Lisäksi tuhkan sijoittamisesta kaatopaikalle aiheutuu kuluja jäteveron muodossa, joten tuhkan hyötykäyttö myös vähentäisi tuhkan tuottajien kustannuksia.

”Tutkimustulosten perusteella tien kantavuus paranee tuhkalla, verrattuna perinteiseen rakennustapaan. Suomessa on paljon perusparannettavaa metsätieverkostoa, mikäli tuhkamursketiehen soveltuvaa tuhkaa löytyy tarpeeksi”, kertoo projektipäällikkö ja TKI-asiantuntija Sanna-Mari Wallin LAB-ammattikorkeakoulusta.

Vierumäen Värlammin metsätielle tiistaina 6.10.2020 rakennettu tuhkamursketie on ensimmäinen kohde Päijät-Hämeessä, jossa hyödynnettiin tuhkaa uuden MARA-asetuksen voimaanastumisen jälkeen. Metsätiellä oleva murske sisältää 20 prosenttia tuhkaa, joka tarkoittaa Värlammin metsätien mitalta jopa 26 000 kiloa tuhkaa.

Kaikki tuhka ei kuitenkaan ole soveltuvaa mursketeihin. Tuhkan laatuun vaikuttaa ensisijaisesti voima- ja lämpölaitoksissa käytetty polttoaine ja sen ominaisuudet sekä palamisprosessi. Uudenlaisia mekaanisia sekä kemiallisia tapoja puhdistaa jo syntynyttä tuhkaa tutkitaan jatkuvasti, mutta merkittävimmät muutokset saavutettaisiin voima- ja lämpölaitosten suunnitteluvaiheessa.

”MARA-asetus asettaa tuhkalle haitallisten aineiden raja-arvot ja muut laatuvaatimukset, joiden mukaan tarkastellaan tuhkaerä kerrallaan, kelpaako se maarakentamiseen. Myös rakenteille on asetettu omat raja-arvonsa – eli tuhka voi kelvata esimerkiksi päällystettyyn väylärakenteeseen, mutta ei kuitenkaan tuhkamursketiehen”, selventää Wallin.

LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi Värlammin tuhkamursketien rakentamiseen osallistuivat Lahti Energia, Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme ry sekä maarakennusurakoitsija Juha Pääkkönen. Maaseuturahaston rahoittaman ARVO-TUHKA-projektin osatoteuttajana toimii LABin lisäksi myös Tapio Oy.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Sanna-Mari Wallin

 +358 44 708 5142, sanna-mari [dot] wallinatlab [dot] fi

» lab.fi/arvo-tuhka

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.

Sijainti