EmPaci-projekti tukee osallistuvaa budjetointia Itämeren alueella

Kuva
EMPACI-projekti
Osallistuva budjetointi antaa asukkaille mahdollisuuden osallistua oman kotikaupunkinsa julkisten varojen käyttöön. | Kuva: Luisella Planeta Leoni, Pixabay
LAB-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto toimivat suomalaiskumppaneina kansainvälisessä tutkimus- ja kehitysprojektissa, jonka tavoitteena on lisätä tietoutta osallistuvasta budjetoinnista sekä tukea sitä kokeilevia kuntia Itämeren alueella. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektikumppanien kartoittama raportti osallistuvan budjetoinnin nykytilasta Itämeren alueella on nyt luettavissa.

Interreg-rahoitteisen tutkimus- ja kehitysprojektin EmPacin äskettäin julkaisema nykytilaraportti (2019–2020) kuvaa projektin kumppanimaiden Suomen, Saksan, Latvian, Liettuan, Puolan ja Venäjän, sekä lisäksi Tanskan, Viron ja Ruotsin osallisuustyötä. Raportissa käsitellään erityisesti osallistuvan budjetoinnin tilaa sekä tarkennetaan osallistuvan budjetoinnin käsitettä*. Lisäksi raportissa esitellään tarkemmin kumppanialueiden ja -kuntien tilanteita, ja osallistuvan budjetoinnin toteutuksia.

”Raportti nostaa esiin paitsi mahdollisia hyviä tapoja, myös esteitä osallistuvan budjetoinnin toteuttamiselle. EmPaci-projektissa toteutetaan 10 käytännönläheistä osallistuvan budjetoinnin kokeilua Suomessa, Saksassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa sekä Venäjällä. Suomalaisina kokeilukuntina toimivat Lahden ja Riihimäen kaupungit”, kertovat TKI-asiantuntija ja projektipäällikkö Annukka Heinonen LAB-ammattikorkeakoulusta sekä vastuullinen johtaja Lotta-Maria Sinervo Tampereen yliopistosta.

Kokeilualueet eroavat toisistaan niin toimintaympäristön, taloudellisen tilanteen, lainsäädännön kuin kansalaistensakin osalta, joten ne tarjoavat monipuolista tietoa osallistuvan budjetoinnin toteuttamisesta. Muutamilla alueilla osallistuvaa budjetointia on kokeiltu aiemminkin, mutta osassa alueista vasta suunnitellaan ensimmäistä testausta. Eri toimijoiden kohtaamat haasteet ovat näin ollen erilaisia.

Jakamalla tietoa ja kokemuksia osallistuvasta budjetoinnista, voidaan sen toteuttamisesta tehdä helpompaa. Nykytilaraportin tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tukea osallistuvan budjetoinnin toteuttamista Itämeren alueella. Nykytilaraportin lisäksi projektilta on tulossa ensi vuoden aikana muun muuassa osallistuvan budjetoinnin suunnitteluopas, budjetointityökalu, toteuttajan opas sekä verkkokäsikirja ja monenlaista koulutusmateriaalia.

» Tutustu nykytilaraporttiin: Participatory Budgeting in the BSR: Status Quo Analysis

EmPacin verkkosivuilta löydät lisätietoja projektista ja siihen osallistuvien kansainvälisten kumppaneiden osallistuvan budjetoinnin uusimmista tuloksista.

Projektia on tukemassa myös Suomen Kuntaliitto.

 

Lisätietoja:

Annukka Heinonen, LAB-ammattikorkeakoulu

p. 044 708 5150, annukka [dot] heinonenatlab [dot] fi

Lotta-Maria Sinervo, Tampereen yliopisto

p. 050 509 9042, lotta-maria [dot] sinervoattuni [dot] fi

*Osallistuva budjetointi on demokraattisen päätöksenteon prosessi, jossa tavalliset ihmiset osallistuvat julkisen talousarvion valmisteluun ja hyväksymiseen. Itämeren maissa vasta harvat kunnat ovat soveltaneet osallistuvan budjetoinnin prosessia säännöllisesti – monet suomalaiskunnat ovat kuitenkin jo kokeilleet tai aikeissa kokeilla sitä.

Tilaa uutiskirje!

» LABin uutiskirje tarjoaa uusimmat kuulumiset suoraan sähköpostiisi kerran kuukaudessa. 

» Hakijan uutiskirjeestä saat sähköpostiisi ajankohtaiset tiedot ja vinkit hakemiseen sekä valintaan liittyvissä asioissa.

Sijainti