”Yksi maailman nopeimmin kehittyvistä ja kasvavista aloista”

Kuva
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoa opiskeleva Retaj Al-Miltashi
Restonomiopiskelija Retaj Al-Miltash ihastui Lappeenrannan kampukseen. KUVA: TEEMU LEINONEN
Restonomit ovat asiakaslähtöisen ja kannattavan matkailu- ja ravitsemisliiketoiminnan rautaisia ammattilaisia. Heidän keskeisiä tehtäviään ovat asiakaspalveluprosessin kehittäminen ja johtaminen alan kehityksen ja trendien mukaisesti. Restonomiopiskelija Retaj Al-Miltashi ja palveluliiketoiminnan lehtori Ann-Mari Karvinen kertovat hieman alasta ja sen opiskelusta LAB-ammattikorkeakoulussa.

LAB-ammattikorkeakoulussa restonomin tutkinnon voi opiskella erikoistumalla joko matkailu- ja tapahtumaliiketoimintaan tai hotelli- ja ravintolaliikkeenjohtoon. Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohtoa toista vuotta Lappeenrannan kampuksella opiskelevalle Retaj Al-Miltashille LAB valikoitui opiskelupaikaksi useasta eri syystä.

”Valitsin LAB-ammattikorkeakoulun, koska se tekee tiivistä yhteistyötä erilaisten yritysten kanssa. Tein paljon omaa tutkimustyötä netissä, ja mielestäni LAB erottuu positiivisesti muista ammattikorkeakouluista. Huomasin, että LABin opiskelijat muun muassa työllistyvät hyvin valmistumisensa jälkeen. Ihastuin myös Lappeenrannan kampuksen maisemiin ja tykkäsin siitä, että meillä on yhteinen kampus LUTin kanssa.”

Restonomiopinnoissa ei tule tylsää hetkeä

Restonomiopiskelijat pyörittävät Lappeenrannan kampuksella Gastrobar Saimaa -nimistä ravintolaa, jossa he pääsevät heti opintojensa alkuvaiheesta lähtien kehittämään omia ravintolakonsepteja ja testaamaan, miten ne toimivat käytännössä.

”Gastrobar Saimaalla tehdään erilaisia pop up -ravintoloita viikoittain. Olen tykännyt niistä erityisesti, koska niiden avulla oppii kuinka ravintolamaailma ja yritykset toimivat, minkälaisia asiakkaat ovat ja miten vaikkapa markkinoidaan. Tämä kaikki oli aivan uutta minulle. Teemme opinnoissa myös paljon projekteja erilaisten yritysten kanssa. Joulukuussa olin esimerkiksi mukana hot spa ja wellness -projektissa Liettuassa. Ikinä ei tule tylsää”, Al-Miltashi kertoo.

Tulevaisuuden työnäkymät ovat tuoreille restonomeille erinomaiset. Al-Miltashin urahaaveena on työskennellä valmistumisen jälkeen johtoasemassa hotellialalla. Hänen mukaansa restonomin koulutus tarjoaa vankan pohjan urahaaveen täyttämiseen.

"Koen, että tutkinto tarjoaa hyvät eväät johtajana toimimiseen. Uskon, että hyvä johtaja osaa luoda sitouttavan ja viihtyisän työilmapiirin. Henkilöstön hyvinvointi näkyy myös liiketoiminnassa tyytyväisinä asiakkaina.”   

LABista valmistuvat restonomit ovat innovaattoreita

Palveluliiketoiminnan lehtori Ann-Mari Karvisen mukaan vieraanvaraisuusala kehittyy ja työllistää ihmisiä myös tulevaisuudessa.

”Vieraanvaraisuusala on yksi maailman nopeimmin kehittyvistä ja kasvavista aloista. Näen, että nyt ja tulevaisuudessa tulee aina olemaan ihmisiä, jotka kaipaavat elämyksiä ja haluavat irtiottoa arjesta. Siksi tarvitaan paljon osaajia, jotka ovat innostuneita alasta ja pystyvät monipuolisesti kehittämään sitä ja sen toimintoja.”

Koulutus pyrkii olemaan edellä aikaansa seuraamalla alalla esiin nousevia trendejä ja ilmiöitä. Opetuksen punaisena lankana on eettisyys ja vastuullisuus kaikessa toiminnassa. Asiakaskokemuksen lisäksi henkilöstön hyvinvointi ja työn kehittäminen ovat ilmiöitä, joita painotetaan erityisesti ravintolapuolen opetuksessa.

”Ei riitä, että asiakkaat ovat tyytyväisiä yrityksen tuotteisiin ja palveluihin. On erittäin tärkeää, että henkilökunta on tyytyväinen ja ylpeä paikasta, jossa työskentelee”, Karvinen kertoo. 

LABin hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutukset eroavat muiden ammattikorkeakoulujen vastaavista vahvan työelämäpainotteisuuden lisäksi käytännönläheisyydellään sekä monialaisuudellaan. Yritysyhteistyötä tehdään paikallisten yritysten kanssa laaja-alaisesti. Karvinen näkeekin LABista valmistuvien opiskelijoiden työkalupakissa useita kilpailukykytekijöitä, jotka erottavat heidät muista alalle pyrkijöistä.

”Kannustamme rohkeaan ja kehittävään lähestymistapaan heti opintojen alussa. Uskon, että meiltä valmistuu innovaattoreita, jotka uskaltavat rohkeasti lähteä kehittämään toimintaa. He eivät tyydy siihen, miten on aina ennen tehty, vaan lähtevät miettimään erilaisia tapoja tehdä asioita. Meillä on paljon kansainvälisiä opiskelijoita, joten näkisin meiltä valmistuvien opiskelijoiden kilpailuetuna myös sen, että he ovat tottuneet työskentelemään kansainvälisessä ympäristössä.”

Lehtori Ann-Mari Karvinen
Lehtori Ann-Mari Karvisen mukaan vieraanvaraisuusala on varma työllistäjä myös tulevaisuudessa. KUVA: TEEMU LEINONEN

Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto

Restonomina työskentelet ihmisten elämäntyylien, tarpeiden ja trendien aitiopaikalla. Yhdistät kannattavan liiketoiminnan ja asiakkaiden tunnekokemukset vastuullisesti. Uudistat ja kehität matkailu- ja ravitsemisalan palveluita sekä liiketoimintaa.

Sijainti