Rakennustekniikan asiantuntijat suunnittelevat ratkaisuja kestävään yhteiskuntaan

Kuva
Talonrakennustekniikan insinööriopiskelija Vilna Varis
Vilna Varis opiskelee talonrakennustekniikkaa Lappeenrannassa. KUVA: TEEMU LEINONEN
Rakennetun ympäristön insinöörit ovat tärkeä ammattikunta kestävän, esteettömän ja hyvinvointia edistävän elinympäristön luomisessa. Digitalisaation kehittyessä ja kiertotalouden mukaisen rakentamisen ja purkamisen myötä rakennusalalle syntyy jatkuvasti uusia työpaikkoja.

Rakennettu ympäristö on osa jokaisen ihmisen arkea ja hyvinvointia. Rakennusten lisäksi rakennettuun ympäristöön kuuluvat esimerkiksi maantiet, sillat, rautatiet, vesijohtoverkostot ja puistot. Tärkeä osa tätä kokonaisuutta on talonrakennustekniikka, jota lappeenrantalainen Vilna Varis opiskelee parhaillaan LAB-ammattikorkeakoulussa.

”Olen aina ollut hyvä matematiikassa, joten päädyin insinööriopintojen pariin. Haluan myös olla mukana kehittämässä asumisratkaisuja, jotka olisivat energiatehokkaita ja kestäviä sekä nykyistä edullisempia.”

Talonrakennustekniikan koulutuksessa opiskellaan erityisesti rakennesuunnittelua eli rakennusten toimivuutta ja tekniikkaa. Rakennustekniikan insinööri esimerkiksi linjaa mikä on kannattavaa ja mitä materiaaleja rakennukseen käytetään, jotta siitä tulee turvallinen. Olennaista on myös toteuttaa suunnitelmia käyttäjälle havainnollistettavaan ja ymmärrettävään muotoon.

”Rakennesuunnittelijan ja arkkitehdin välillä on häilyvä raja: arkkitehti suunnittelee rakennuksen, ja me rakennussuunnittelun asiantuntijoina varmistamme ja suunnittelemme rakenteet niin, että ne toimivat ja kestävät”, Varis selventää.

Talonrakennustekniikan insinööritutkinnon suorittanut voi tehdä monipuolisesti erityyppisiä töitä, ja myös yrittäjyys on yksi uravaihtoehto. ”Samalla tutkinnolla pystyy tekemään muun muassa työnjohtoa työmailla ja rakentamiseen liittyviä konsultti- tai suunnittelutöitä toimistoympäristössä. Meidänkin luokaltamme moni lähtee työnjohtoon ja osa puhtaasti suunnittelutehtäviin.”

”Vasta opinnot aloitettuani ymmärsin, miten paljon erilaisia työtehtäviä insinööritutkinto tulee tarjoamaan ja miten laajan pätevyyden omaan täältä valmistuttuani. Onhan meillä myös iso vastuu siinä vaiheessa, kun astelemme työelämään”, Varis jatkaa.

Rakennusala tarjoaa hyvin palkatun ja merkityksellisen tehtäväkentän. Varis on pitänyt käytännönläheisistä kesällä suoritettavista työharjoitteluista, jotka ovat pääsääntöisesti palkallisia. Työharjoittelut poikivat monelle työpaikan yleensä jo ennen valmistumista.  

”Suoritin kaksi työharjoittelua samassa isossa rakennusalan yrityksessä. Hoidin työni hyvin, ja se on mahdollistanut jatkumon siellä. Pääsin jo viime kesänä samaisessa firmassa työnjohtotehtäviin, ja jatkan siellä tämänkin kesän työnjohtoharjoittelijana.”

Varis aikoo siirtyä suoraan työelämään valmistumisen jälkeen, mutta ei kuitenkaan poissulje jatko-opintojen mahdollisuutta. ”Se on palkitsevaa, kun uskaltaa rohkeasti tavoitella unelmiaan ja onnistuu siinä.”

Kiertotalous ja digitalisaatio synnyttävät uusia työpaikkoja rakennusalalle

Rakennettu ympäristö ulottuu moneen yhteiskunnan toiminnan kannalta merkittävään asiaan. Rakennus- ja purkuala sekä rakennettu ympäristö ovat keskeisiä kansantaloutta kannattelevia voimavaroja. Rakennus- ja purkualalla riittää siis töitä nyt ja varmasti myös tulevaisuudessa, näin arvioi LAB-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan lehtori Heikki Vehmas.

”Rakentamisella voidaan vaikuttaa moniin yhteiskunnan toimintoihin. Tällä hetkellä esillä ovat erityisesti hiilijalanjäljen pienentäminen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset.”

Vehmas arvioi, että rakennusalalle syntyy uusia työpaikkojen eritoten digitalisaation ja kiertotalouden myötä. Pitkään keskustellut asiat, kuten työn automatisoituminen, ekologisuus ja kierrätys näkyvät enenevissä määrin rakentamisessa. 

LABissa voi opiskella rakennetun ympäristön insinööriksi kolmessa eri koulutuksessa: talonrakennustekniikka, yhdyskuntasuunnittelu tai infratekniikka. Näistä koulutuksista valmistuneet insinöörit luovat ratkaisuja, jotka mahdollistavat yhteiskunnan toiminnan.

”Laaja-alaiset rakennetun ympäristön tutkinnot mahdollistavat valmistuneille moninaisempia työtehtäviä. Koulutukset tarjoavat työkalut ja osaamisen työelämään – ikään kuin ajokortin insinöörin tehtäviin, jolla lähdetään rakentamaan omaa uraa”, Vehmas sanoo.

Kuva
Heikki Vehmas
LABin rakennustekniikan lehtori Heikki Vehmas uskoo, että alalla riittää töitä myös tulevaisuudessa. KUVA: TEEMU LEINONEN

Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka

Talonrakennustekniikan insinöörinä suunnittelet ratkaisuja, joilla hallitaan rakennusten elinkaarta, terveellisyyttä ja turvallisuutta. 

Sijainti