Yhteisöllisiä yrittäjyyskasvatuksen menetelmiä Sambiaan / Communal Entrepreneurship Education for Zambia

Hankkeessa tehdään selvitys paikallisesta yrittäjyyskasvatuksen toimintaympäristöstä sekä kyvykkyydestä käyttää ja huoltaa teknisiä laitteita sekä järjestelmiä, ja tutkia miten sähköistys ja digitalisointi edesauttavat etäällä olevien paikallisyhteisöjen elinvoimaisuuden kehittymisessä ja uusien työpaikkojen luomisessa. PESTEL analyysillä selvitetään relevantit poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset, teknologiset, ympäristölliset ja lainsäädännölliset tekijät. Lisäksi luodaan suhteet yliopistojen ja korkeakoulun avainhenkilöiden välille ja tutustutaan Mulungushin yliopiston yrittäjyyskasvatuksen ja teknisten alojen nykyisiin toimintamalleihin. Projektissa järjestetään myös opetusmenetelmiin sekä opetussuunnitelman kehittämiseen liittyvää koulutusta. Hanke on rahoitettu Finnpartnershipin liikekumppanuustuella. Se on tukihanke Afstor Oy:n Afstor aurinkokeittimen lokalisointi -hankkeelle.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansainvälinen
Rahoitus
Ulkoministeriö
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Innovaatiot
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Terhi Tuominen
TKI-asiantuntija
terhi [dot] tuominenatlab [dot] fi