Salpausselkä Unesco Global Geopark

Salpausselkien alue muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden. Salpausselkä UNESCO Global Geopark -hankkeessa kehitetään Päijät-Hämeeseen hahmoteltua Salpausselkä Geopark -aluetta. Tavoitteena on hakea UNESCO Global Geopark -statusta, joka voidaan nähdä kestävän luontomatkailun laatuleimana. Toteutuessaan UNESCOn status lisäisi merkittävästi Päijät-Hämeen kansainvälistä tunnettavuutta ja vetovoimaa.

Osana hanketta Geologian tutkimuskeskus alkoi inventoida geologisesti merkittäviä kohteita, kuten Salpausselkien reunamuodostumiin liittyviä deltoja, suppia, harjuja ja lähteitä alueelta kesän 2017 aikana. Inventointityö jatkuu ja kesän 2018 aikana myös Metsähallitus tekee hankkeessa kohdeinventointeja.

Hankkeen toteuttavat Lahden ammattikorkeakoulu, Geologian tutkimuskeskus ja Metsähallitus yhteistyössä kuntien ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Hanketta rahoittavat Hämeen ja Uudenmaan ELY-keskukset maaseuturahastosta sekä hankkeessa mukana olevat kunnat (Asikkala, Heinola, Hollola, Kärkölä, Lahti, Padasjoki ja Sysmä) ja LAMK.

Tällä hetkellä kaikkiaan 38 maassa on yhteensä 140 UNESCO Global Geopark -aluetta. Kohteista toistaiseksi vain yksi sijaitsee Suomessa. Muhoksen, Vaalan ja Utajärven kuntien alueelle sijoittuva Rokua UNESCO Global Geopark on suosittu luonto- ja asiantuntijamatkailukohde. UNESCO Global Geopark -kohteet ovat geologisia kohteita, mutta konseptiin kuuluu olennaisesti myös alueen kulttuurin, historian ja luontoarvojen esille tuominen.


Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu
Projektipäällikkö
Päivi Tommola
TKI-asiantuntija
paivi [dot] tommolaatlab [dot] fi