Pysytään pinnalla

Kuva
Pysytään pinnalla pääkuva
Pysytään pinnalla -hanke kehittää mikro- ja pk-yritysten joustavuutta muutosten edessä. Hanke vahvistaa ja luo edellytykset yrityksen kasvulle ja uudistumiselle sekä työyhteisön ja yksilön hyvinvoinnille.

Hankkeen päätoteuttajana on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Osatoteuttajina ovat Lahden ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu sekä Oulun ammattikorkeakoulu.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Päättynyt
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2014-2020 Flat Rate
LABin rooli
Osatoteuttaja
Yksikkö
Liiketoiminta
Painoala
Hyvinvointi
Projektissa tapahtuu
Tavoitteet
1. Yrityskohtaiset kokeilut muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi mm. testien, analyysien, valmennuksien ja mentoroinnin kautta
2. Muutoskyvykkyysosaamisen jalostaminen ja jakaminen verkostoissa
Hankkeen vaikuttavuus
Hanke luo kohdeyrityksiin parempia valmiuksia ja osaamista työhyvinvoinnin ja tuottavuuden hallintaan sekä niiden kehittämiseen. Vaikutuksen ilmenevät uusina liiketoimintamahdollisuuksina ja parantuneena kannattavuutena. Yrityslähtöinen kehittämisprosessi juurruttaa uudet toimintatavat osaksi yrityksen jatkuvaa kehittämistyötä ja kulttuuria.

Yksilötasolla hankkeen vaikuttavuus näkyy osallistuvien yritysten henkilöstön parantuneena arjen hallintana ja kokemuksena fyysisten ja henkisten voimavarojen riittävyydestä sekä tekemisen mielekkyydestä.

Pitkällä aikavälillä hankkeen kokeiluissa ja verkostoyhteistyössä jalostettuja hyviä käytänteitä ja työtapoja jaetaan alueellisesti ja valtakunnallisesti työelämän kehittämisverkostoissa ja toimialaverkostoissa. Vaikutuksia syntyy myös työurien pidentämisen ja sukupolvenvaihdosten hallintaan.
Yhteistyössä