LABlanssi - Etelä-Karjalan ensihoidon oppimisympäristö

Kuva
LABlanssi
LAB-ammattikorkeakoulussa kehitetään Suomessa ja kansainvälisesti ainutlaatuista ensihoidon oppimisympäristöä: ensihoidon opiskelijat tekevät työelämäharjoittelua ambulanssissa ensihoidon opettajan ja hyvinvointialueen ensihoitajan ohjauksessa. LABlanssi-ensihoitoyksikkö palvelee Etelä-Karjalan hyvinvointialueella operatiivisessa toiminnassa osana ensihoitopalvelua.

LABlanssi on täysin uudenlainen oppimisympäristö, jonka tavoitteena on tuoda sekä LABille että Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle molemminpuolista hyötyä. LABlanssi-ensihoitoyksikön avulla saadaan välitettyä tuoretta tietoa ensihoidon kentän ja korkeakoulun välillä.

Hankkeessa luodaan LABlanssi-malli, jolla vahvistetaan ensihoitajaopiskelijoiden osaamista ja edistetään työelämävalmiuksia oppilaitoksen ja työelämäedustajan yhteistyötä voimistamalla.

LABlanssi-mallissa yhdistyvät aidosti ja käytännössä opiskelun ja työelämän parhaat puolet, kun oppimisympäristön toiminnassa on sitoutuneesti mukana sekä koulutuksen että työelämän edustajia ja asiantuntijoita.

Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
ESR 2021-2027
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Hyvinvointi
Painoala
Hyvinvointi
Tavoitteet
Hankkeessa on tavoitteena:
• Kehittää ensihoidon opetusta yhdistämällä työelämää ja innovatiivista pedagogiikkaa.
• Parantaa opiskelijaohjauksen tasalaatuisuutta ja opiskelijoiden hyvinvointia yhtenäisellä opiskelijanohjausmallilla.
• Luoda innovatiivinen ensihoidon oppimisympäristö, (sis. oppimisalustakaluston, hoitotyön asiakasrajapinnan sekä pedagogisen ja kehittämisosaamisen) sekä edistää tietoisuutta kehitetystä ja pilotoidusta LABlanssi-mallista
• Edistää digitaalisiin ja teknologisiin ratkaisuihin liittyvää osaamista ensihoidossa ja sen koulutuksessa sekä mahdollistaa uusien ratkaisujen kokeilua ja käyttöönottoa.

Tavoitteiden toteutuminen
LABlanssi on aloittanut operatiivisen toiminnan osana EKHVAn ensihoitoa 3.4.2023.
LABlanssi hoitaa ensihoidollisia tehtäviä arkisin kello 8–16 välisenä aikana, pois lukien ammattikorkeakoulun vapaajaksot. Kaksivuotisen hankkeen aikana noin 60 ensihoidon opiskelijaa pääsee harjoittelemaan LABlanssissa.

LABlanssin toimintaa voi seurata myös sosiaalisen median välityksellä:
www.instagram.com/lablanssi
www.tiktok.com/@lablanssi
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeen tuloksena rakentuu LABlanssi-kokonaisuus, joka sisältää hankkeessa tuotetun innovatiivisen ja liikkuvan oppimisympäristön, ammattilaisen systemaattisen osaamisen kehittämisen mallin, työelämäohjaajan pedagogisen kurssin sekä opiskelijan ohjaamisen mallin.

LABlanssi-mallia pilotoidaan Etela¨-Karjalassa LABin ja Etelä-Karjalan hyvinvointialueen yhteistyönä ja pilotoinnin jälkeen malli on mahdollista ottaa käyttöön muilla hyvinvointialueilla ja ensihoidon AMK-opetuksessa.

Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Kaisa Seppänen
TKI-asiantuntija
kaisa [dot] seppanenatlab [dot] fi