Kestävä tuotekehitys Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden tarpeisiin

Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategiassa sekä muotoilun tiekartassa korostuu kestävyys ja vastuullisuus läpileikkaavana tavoitteena sekä muotoilun hyödyntämisen merkittävä kasvu yritysten liiketoiminnan arvonluojana. Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa merkittävästi Päijät-Hämeen yritysten kykyä hyödyntää muotoilua ja tuotekehitystä ja sitä kautta yritysten kilpailukykyä, kestävyyttä ja vastuullisuutta. Hankkeessa kohderyhmänä on valmistavan teollisuuden yritykset Päijät-Hämeessä, joiden kilpailu- ja uudistumiskykyä ja edellytyksiä vihreään siirtymään kehitetään erityisesti kestävän tuotekehityksen avulla.

Hankkeessa myös vahvistetaan LAB-ammattikorkeakoulun roolia Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden ja pk-yritysten kestävän liiketoiminnan kehityskumppanina sekä rakennetaan konkreettinen, skaalautuva ja ketterä yhteistyömalli, joilla vastataan alueen TKI- ja tuotekehitystarpeisiin. Yhteistyö rakentuu korkeakoulun, suunnittelualojen ammattilaisten ja yritysten kesken.

Hankkeessa kartoitetaan tuotekehitys- ja muotoilutarpeita Päijät-Hämeessä ja toteutetaan konkreettisia tuotekehityspilotteja valmistavan teollisuuden yritysten kanssa. Niiden avulla testataan ja kehitetään edelleen yhteistoimintamallia. Tuloksena syntyy tuotekehitys- ja muotoilutarpeiden yhteenvetoraportti yrityshaastatteluista sekä esimerkkikonseptit yhteistyöyritysten pilotoinneista sekä muotoilutoimistosimulaatio päijät-hämäläisten yritysten tarpeisiin.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
EAKR 2021-2027
LABin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Muotoiluinstituutti
Painoala
Design
Tavoitteet
Hankkeen päätavoitteena on kasvattaa merkittävästi Päijät-Hämeen yritysten kykyä hyödyntää muotoilua ja tuotekehitystä ja sitä kautta yritysten kilpailukykyä, kestävyyttä ja vastuullisuutta.

- Kehittää Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden yritysten kilpailu- ja uudistumiskykyä ja luoda edellytyksiä vihreään siirtymään erityisesti kestävän tuotekehityksen avulla
- Kasvattaa LAB-ammattikorkeakoulun roolia Päijät-Hämeen valmistavan teollisuuden ja pk-yritysten kestävän liiketoiminnan kehityskumppanina
- Rakentaa konkreettinen, skaalautuva ja ketterä yhteistyömalli, joilla vastataan alueen TKI- ja tuotekehitystarpeisiin
- Vahvistaa yhteistyötä teknisen suunnittelualan ammattikentän ja muotoilukorkeakoulun välillä.

Hankkeen vaikuttavuus
Hanke konkretisoi Päijät-Hämeen älykkään erikoistumisen strategian käytännön toimenpiteiksi. Se tuottaa yritysten tarpeista lähtevän yhteistyömallin sekä konkreettisia ratkaisuja alueen valmistavan teollisuuden tuotekehitykseen. Hanke tuottaa viisi referenssikohdetta, joita hyödynnetään jatkossa TKI-yhteistyön ja ekosysteemin kasvattamiseksi Päijät-Hämeessä. LAB-ammattikorkeakoulun TKI-infra (tuotekehitysympäristöt, protopajat, testauslaboratoriot) saadaan paremmin alueen yritysten käyttöön.
Kestävän kehityksen tavoitteet
Projektipäällikkö
Jorma Lehtonen
Kehityspäällikkö
jorma [dot] lehtonenatlab [dot] fi