Yhdenvertaisuutta luontomatkailuun - suunnitteluopas

Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas

Suunnitteluoppaan tavoitteena on nimensä mukaisesti lisätä tietoa ja antaa käytännönläheisiä vinkkejä, joiden avulla yritykset ja muut asiasta kiinnostuneet tahot voivat omatoimisesti suunnitella ja toteuttaa palveluita toiminta- ja liikuntarajoitteisille, vammaisille henkilöille, ikääntyville sekä kaikille muille esteettömistä ja saavutettavista palveluista hyötyville. Lisäksi suunnitteluopasta voidaan hyödyntää muun muassa matkailu- ja luonnonvara-alojen koulutuksessa.

Suunnitteluoppaaseen kootun tiedon ja vinkkien hyödyntäminen edistää yhdenvertaisen luontomatkailun saavutettavuutta, lisää esteettömän luontomatkailun palvelutarjontaa sekä tuo parhaimmillaan myöskilpailuetua luontomatkailualan yrityksille.

Esteettömien ja saavutettavien luontomatkailupalveluiden suunnitteluopas on tuotettu osana LAB-ammattikorkeakoulun, Suomen Paralympiakomitean ja Metsähallituksen Luontopalvelujen toteuttamaa ja Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa Luonto kaikille- eli LUKA-hanketta (1.9.2018–31.12.2020).