Palveluehdot

Uudet käyttäjät

Voit rekisteröityä jäseneksi ostamalla jäsenyyden LAMK Shopista tai FellmanniCampuksen asiakaspalvelupisteestä. Asiakastietoja käytetään ainoastaan LAMK Sportsin toiminnassa, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille. Rekisteröitymällä asiakas hyväksyy palveluehdot.

Palvelun ostamiseen oikeutetut

LAMK Sportsin palvelut ovat avoinna kaikille päätoimisille korkeakoulu-opiskelijoille, korkeakoulujen henkilökunnalle, YAMK ja maisteri-ohjelmien opiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille

Vakuutus

LAMK Sportsin palvelut ei sisällä vakuutusta. Asiakkaan tulee huolehtia tarvittavasta tapaturmavakuutuksesta itse.

LAMK Sportsin velvollisuudet

 • LAMK Sports tarjoaa monipuolisen tarjonnan laadukkaita liikuntapalveluita edistääkseen hyvinvointia. LAMK Sports huolehtii siitä, että liikuntatilat ja välineet ovat asianmukaisessa kunnossa, sekä käyttäjille turvalliset.
 • LAMK Sports ei ota vastuuta liikuntatiloissa tapahtuneista henkilövahingoista ja aineellisista vahingoista, jotka koskevat kävijöitä tai heidän henkilökohtaista omaisuuttaan, ellei vahinko ole tapahtunut palveluntarjoajan tuottamuksen johdosta.
 • LAMK Sportsilla on oikeus muuttaa liikuntatarjontaansa tai -palveluitansa koska tahansa.

Asiakkaan velvollisuudet

 • LAMK Sportsin palveluja käyttäessään asiakas sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia LAMK Sportsin palveluehtoja. Ehdot ovat saatavilla asiakaspalvelupisteistä sekä LAMK Sportsin www-sivuilta. Palveluehtojen muutoksista tiedotetaan asiakaspalvelupisteissä ja www-sivuilla.
 • LAMK Sports jäsenkortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön.
 • Osallistuessaan palveluihin asiakkaalla tulee olla voimassa oleva jäsenkortti.
 • Jos asiakas ei pääse varaamalleen tunnille tulee tunti perua varauskalenterin kautta. Toistuvat käyttämättä jätetyt tuntivaraukset voivat aiheuttaa rajoituksia asiakkaan oikeuteen tehdä varauksia.
 • Liikuntapalveluita käyttäessä tulee toimia huomaavaisesti muita liikkujia kohtaan ja noudattaa LAMK Sportsin ilmoittamia ohjeita sekä toimia turvallisuusnäkökohdat huomioiden.
 • Jos asiakas huomaa kuntosalilla tai ryhmäliikuntatunneilla rikkoutuneita välineitä, häiriökäyttäytymistä tai muuta poikkeavaa on asiasta ilmoitettava mahdollisimman nopeasti LAMK Sportsin henkilökunnalle.
 • Mikäli asiakas rikkoo LAMK Sportsin harjoitteluvälineitä tahallaan, hän on velvollinen korvaamaan rikkomansa välineen rahallisesti.

LAMK Sports palveluiden peruminen

 • LAMK Sports jäsenkortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toisen henkilön käyttöön. Liittymismaksua ei palauteta.
 • Mikäli LAMK Sportsin järjestämä yksilö-tai ryhmäpalvelu joudutaan perumaan ohjaajan tai muun tapahtuman vuoksi, ilmoitetaan asiasta varauskalenterissa https://lamk.avoinna24.fi vähintään 3 tuntia ennen tunnin alkua. Poikkeustapauksissa (äkillinen sairastuminen, loukkaantuminen tai tekninen ongelma) peruminen saatetaan ilmoittaa myöhemmin.
 • Yhteiskäyttötunteja joiden järjestäjänä toimii toinen taho (Club Mueve, Rock the Pole) koskevat palveluntarjoajien omat käyttöehdot
 • Poikkeuksellisissa tapauksissa liikuntatilat saatetaan joutua sulkemaan kevät-/syyskaudella.

 

Palveluehdot ovat voimassa toistaiseksi.

 

Liikunnan iloa!