Sosionomi (ylempi AMK), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, Lahti, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämistä ja uudistamista

Koulutuksen lähtökohtana on lapsi- ja perhepalveluiden valtakunnallinen uudistaminen. Taustalla vaikuttavat kansallinen lapsistrategia 2040 ja lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma, jonka toimeenpanoa jatketaan vuosina 2020–2022. Molempien tavoitteena on nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, perhemyönteisemmät ja paremmin yhteensovitettavat palvelut.

Koulutuksessa keskitytään lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen ja niiden yhteensovittamisen kysymyksiin, monitoimijaiseen työskentelyyn sekä palvelujen sisällöllisiin kysymyksiin, kuten lasten ja nuorten osallisuuteen, varhaiseen tukemiseen sekä eriarvoistumiskehityksen pysäyttämiseen

Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä erilaisissa työympäristöissä

Opintojaksoihin sisältyy lähiopetusta Lahden kampuksella keskimäärin kaksi päivää/lähiopetusta sisältävä 5 op opintojakso. Opetus on pääsääntöisesti arkisin klo 9–16. Osa opintojaksoista toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Oppimisympäristönä toimii Moodle.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
A girl holding a mirror

Syksyn yhteishaku 💎

Tutustu koulutustarjontaan ja hae syksyn haussa 31.8–14.9.2022.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi