Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla, verkko-opinnot, 90 op

Seuraava hakuaika
-

Sosiaali- ja terveysalan YAMK-tutkinto

Tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksen lähtökohtana on sosiaali- ja terveyspalveluiden muutos, jossa johtajan roolissa korostuu tavoitteellinen tulevaisuuteen katsominen ja suunnan näyttäminen. Johtaja johtaa monialaisia verkostoja ja tiimejä, joiden yhteinen työ on pohja kehittämiselle ja uusien innovaatioiden syntymiselle. Keskeisiä tekijöitä johtamisessa ovat strateginen johtaminen, talouden johtaminen ja tiedolla johtaminen. Oleellisia johtajuuden alueita ovat myös kyky johtaa palveluprosesseja, prosessien kehittämistä sekä henkilöstöä kohti tavoitteellista ja arvostavaa vuorovaikutus- ja toimintakulttuuria.

Koulutuksen tavoitteena on valmentaa sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoita johtajuuteen, joka vastaa tulevaisuuden johtajuuden haasteisiin. Koulutus toteutetaan kokonaan verkossa, jossa osa opiskelusta tapahtuu samanaikaisina kohtaamisina. Oppimisyhteisön dialoginen ja valmentava luonne tukee johtajuuteen oppimista. Koulutuksessa opitaan johtamisen perustaa, strategista ja talouden johtamista sekä henkilöstön, osaamisen ja työyhteisöjen johtamista. Saavutat osaamista myös asiakaslähtöisten prosessien johtamisesta eri toimintaympäristöissä sekä palveluiden muotoilusta ja kehittämisestä.

Kun valmistut, osaat johtaa, kehittää ja uudistaa sosiaali- ja terveysalan työyhteisöä sekä johtaa erilaisia muutos- ja kehittämishankkeita.

Ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu vähintään kaksi vuotta työelämässä olleille ammattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita