Kieli- ja viestintäopinnot

Laajat ja monipuoliset kieli- ja viestintätaidot ovat kaiken osaamisen keskiössä. LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksen tarjonnasta löydät useita vaihtoehtoja sekä eri kielien että oppimismenetelmien suhteen. Tavoitteena on kielitaito, joka on osa ammatillista ja kulttuuriosaamista.

Tavallisimpien kielten lisäksi voit tutustua maailmankieliin, vaikkapa espanjaan tai japaniin. Oppimismenetelmistä on tarjolla mm. monimuoto-, verkko- ja projektioppimista.

LAB-ammattikorkeakoulussa voit aloittaa monien kielten opinnot alkeista, mutta kursseja on tarjolla  myös kieliä aiemmin opiskelleille. Tarjontaa täydentävät eri oppilaitosten yhteiset verkkokurssit.
 

Opetustarjonta

Kuva
A man with glasses and his reflection in window

Avoin AMK

Avoimen ammattikorkeakoulun kieli- ja viestintäopinnot

Kuva
 A round mirror on the ground

Täydennyskoulutus

Yrityksille räätälöitävät kieli- ja viestintäkoulutukset 

Kuva
Lahti campus booth.

Kaikki koulutukset

Kaikki kieli- ja viestintäopinnot

Viestintä tuo osaamisen esiin

Viestintä-, vuorovaikutus- ja tekstitaidot ovat asiantuntijatyön perusta: niiden avulla tuot osaamisesi esiin, vaikutat ja vakuutat. Tieto, tiede ja innovaatiot ovat olemassa, kun niistä osataan viestiä.

LABin viestinnän opetus kattaa asiantuntijatyössä tarvittavat keinot ja välineet; eri osa-alueita painotetaan aloilla tarvittavien taitojen mukaisesti. Pääset mm. pitämään puheita ja hiomaan kirjallisia taitojasi ammatillisissa tilanteissa.

Monikanavaisuus ja uudet viestinnän foorumit ovat tärkeä osa työelämää, kuten myös opiskelua - näissä opinnoissa perehdyt mm. verkko- ja projektiviestintään.

Taitava viestijä voi muuttaa maailmaa - viestisi on käyntikorttisi!
 

Suomea luokassa ja sen ulkopuolella

Työskentele Suomessa, elä Suomessa, opiskele suomea. LABissa suomen opinnoissa painotetaan puhumista ja vuorovaikutustaitoja. Kannustamme sinua opiskelemaan kieltä luokassa ja luokan ulkopuolella, verkossa ja yhdessä suomalaisten kanssa.

Löydät itsellesi sopivan kurssin laajasta tarjonnasta. Tämä tarjonta on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi.
 

Ruotsista valttikortti työmarkkinoille

Ruotsin kielellä pystyt kommunikoimaan n. 21 miljoonan pohjoismaalaisen kanssa. Suomessa sitä puhuu äidinkielenään vajaat 300 000 ihmistä. Kyky viestiä toisella kotimaisella kielellämme on osa korkeakoulututkintoa.

Osaamalla ruotsia erotut työmarkkinoilla! Kaksikielisellä alueella ruotsi on valtion ja kunnan viroissa edellytys, mutta jo arkijutustelu asiakkaan tai yhteistyökumppanin kielellä osoittaa kiinnostuksesi ja motivaatiosi. Risteilyistä ja Solsidanistakin saat enemmän irti alkuperäiskielellä!

Ruotsi on yksi kolmesta tärkeimmästä kauppakumppanistamme. Lisäksi kielen osaaminen avaa ovia Pohjoismaiden työmarkkinoille.

Ruotsi on kielenä looginen ja helppo ääntä sekä englannin sukukieli, mikä tukee opiskelua.
 

Sujuva englanti on välttämättömyys

Englannin kielen sujuva suullinen ja kirjallinen viestintätaito on välttämätön osa ammattitaitoasi. Pääset opiskelemaan englantia työelämälähtöisesti ja aidoissa vuorovaikutustilanteissa usein kansainvälisissä ja monikulttuurisissa opiskelijaryhmissä.

LABin englannin kielen kursseilla saat lisää rohkeutta käyttää kieltä ammattimaisesti. Lisäksi opit englantia monipuolisin ja joustavin oppimismenetelmin esimerkiksi verkossa sekä osallistumalla erilaisiin mielenkiintoisiin oppimisprojekteihin.

Englannin kielen taito karttuu myös oman alan opinnoissa, joissa osa sisältöä on usein englanniksi.
 

Saksan taidosta kilpailuetua

Saksa on innovaatioiden maa ja yksi Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista. Saksan kielen osaajia tarvitaan työelämässä. Kun opiskelet saksaa LAB-ammattikorkeakoulussa, voit jo opintojesi aikana lähteä saksankieliselle alueelle opiskeluvaihtoon tai työharjoitteluun. Valmistuttuasi sinulla on saksan kielen taitajana kilpailuetu työmarkkinoilla.

Saksa on Euroopan puhutuin kieli: sitä puhuu noin 100 miljoonaa ihmistä. Sinulle on hyötyä saksan kielen taidosta erityisesti liiketalouden ja tekniikan alalla sekä matkailu- ja ravintola-alalla.
 

Venäjä kuuluu maailman valtakieliin

Olet kiinnostunut venäjän opinnoista. Huippujuttu! Venäjän osaaminen kohottaa työllistymismahdollisuuksiasi, koska maa on yhä Suomen tärkein kauppakumppani.

Venäjää sujuvasti puhuvia ihmisiä on yli 250 miljoonaa. Suomessa venäjä on suomen ja ruotsin jälkeen kolmanneksi puhutuin kieli.

Venäjää opit LABissa natiiviopettajien ohjauksella ja saat ensikäden tietoa ajankohtaisista ja mielenkiintoisista asioista Venäjään liittyen. Opit esimerkiksi venäläisestä kulttuurista, tavoista ja liike-elämästä.

A vot horosho! Davai-davai mukaan!
 

Espanja avaa ovet Etelä-Amerikkaan

Espanja on maailman 3. puhutuin kieli: sitä puhuu äidinkielenään yli 400 miljoonaa ihmistä, pääasiassa Etelä-Amerikassa. Espanja on englannin ja kiinan jälkeen maailman puhutuin kieli ja virallinen kieli 21 valtiossa. Kielen osaamisen tekevät tärkeäksi lisääntyvät kauppasuhteet niin Espanjaan kuin Latinalaiseen Amerikkaankin.

Espanjan taidosta on sinulle hyötyä jo opiskeluaikana. Voit vaikkapa valita vaihtokohteeksi espanjankielisen maan! Työelämässä espanjan taitoa tarvitaan erityisesti matkailualalla sekä teollisuudessa ja kaupassa.
 

Diplomatian ja muodin kieli, Ranska

Ranskaa puhuu yli 200 miljoonaa ihmistä viidessä eri maanosassa. Se on virallinen kieli myös Belgiassa, Sveitsissä ja Kanadassa sekä osassa Afrikan valtioita. Ranska on myös diplomatian ja kansainvälisten suhteiden kieli.

Ranskan kielen taitoa ja ranskankielisen kulttuurin tuntemusta arvostetaan työelämässä, se on tärkeä kieli matkailussa, muodissa ja ruokakulttuurissa. Ranska on paljon käytetty kieli kansainvälisissä yrityksissä erityisesti tekniikan ja energian alalla.
 

Japania oppii helposti

Japani on 9. puhutuin kieli maailmassa ja 7. käytetyin kieli Internetissä. Se on ainoa virallinen ja myös ainoa käyttökieli Japanissa. Japani tarjoaa monia mahdollisuuksia työelämän, kulttuurin, tieteen, teknologian, tekniikan sekä matkailun aloilla.

Japanin kursseilla tutustut myös Nousevan auringon maan tapakulttuuriin ja huomaat, miten moni meillekin tuttu asia on sieltä lähtöisin. Sushi voi maistua eri tavalla!

Suomalainen oppii puhumaan japania melko helposti. Äänteet ovat helppoja ja kielioppi muistuttaa suomea. Kirjoittaminen on haastavampaa, mutta sitä voi opetella pikkuhiljaa.
 

Tutustu Kiinan kieleen ja kulttuuriin

Kiinaa puhuu lähes 1,5 miljardia ihmistä, kiinaa puhutaan myös esimerkiksi Taiwanissa, Malesiassa ja Singaporessa. Kiinan murteita on yhteensä yli 300, joista yleisimmin käytetään mandariinikiinaa, sillä se on hallinnon ja koulutuksen kieli.

LABissa on tarjolla kolme eritasoista kiinan kurssia. Kursseilla tavoitteena on oppia esimerkiksi ääntämistä ja rakenteita, joiden oppiminen ilman natiiviopettajaa on vaikeaa. Kiinan kielen opiskelu palkitsee, sillä se avaa oven kaupan, teknologian ja tieteen maailmaan, yhtä lailla kuin yhteen maailman vanhimmista korkeakulttuureista.

Tervetuloa opiskelemaan kiinaa 歡迎
 

Matkalla maailmankansalaisuuteen

Miten neuvotellaan japanilaisten ja saksalaisten kanssa tai mitä annetaan lahjaksi kiinalaiselle yhteistyökumppanille? Millaisia kilpailuetuja yritys saa monikulttuurisuuden ymmärtämisestä? Miten voimme kasvaa maailmankansalaisuuteen ja siten edesauttaa kestävää kehitystä?

 Kulttuurienväliseen viestintään ja monikulttuurisuuteen liittyvät kurssit avaavat ovia vieraisiin kulttuureihin ja kansainvälisyyteen monesta eri näkökulmasta.  Opit ymmärtämään niin omaa kulttuuriasi kuin muista kulttuureista tulevien ihmisten eroja mm. arvomaailmassa, viestinnässä ja työelämässä. Saat vastauksia yllä oleviin kysymyksiin tulevaisuuttasi varten.

Kulttuurienvälistä viestintää voit opiskella monikulttuurisissa tiimeissä englanniksi sekä verkossa että lähiopetuksessa. Lähestymistapa on usein toiminnallinen: saatat suorittaa kurssin esim. Osallistumalla hyväntekeväisyysprojektiin.

Kulttuurienvälinen kompetenssi on yhtä tärkeä taito kuin luku- ja kirjoitustaito.

Yhteystiedot

Pasi Puranen
Kielikeskuksen johtaja
Kielet ja viestintä
pasi [dot] puranenatlab [dot] fi