Johdatus palvelumuotoiluun

Palvelumuotoilun avulla parempaa asiakaskokemusta ja kilpailukykyä!

Tässä koulutuksessa ymmärrät perusasiat, miten palvelumuotoilun avulla kehitetään asiakaslähtöisiä, sujuvia ja kannattavia palveluja.
Laajuus
3 tuntia
Paikka

Verkkototeutus

Johdatus palvelumuotoiluun

Sisältö

Koulutuksessa tutustutaan palvelumuotoiluun liittyviin käsitteisiin, menetelmiin ja työkaluihin, sekä perehdytään palvelumuotoilun hyötyihin ja tavoitteisiin. Pohdimme mistä vaiheista asiakkaan palvelukokemus muodostuu ja miten yritys voi huomioida asiakkaiden tarpeet ja luoda arvoa.

  • Johdatus palvelumuotoiluun
  • Palvelumuotoilun hyödyt yritykselle ja asiakkaalle
  • Palvelukokemus
  • Palvelumuotoilun prosessit

Koulutuksessa on käytännönläheinen ote.  Aihetta käsitellään vuorovaikutteisesti ja esimerkkien avulla.

Tavoite

Koulutus kasvattaa ymmärrystä palvelumuotoilusta ja sen keskeisimmistä menetelmistä sekä siitä, mitä konkreettista hyötyä se voi tuoda oman liiketoiminnan ja palvelujen kehittämiseen. 

Kohderyhmä

Koulutus sopii palvelumuotoilusta ja asiakaslähtöisestä palvelun kehittämisestä kiinnostuneille organisaation toimialasta tai koosta riippumatta. Osallistujilla ei tarvitse olla kokemusta palvelumuotoilusta.

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkokoulutus. Koulutus jakautuu teoriaosiin ja harjoituksiin.

Kouluttajat

LABin palvelumuotoilun asiantuntijat

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Kysy lisää!

Marjo Luhtanen
TKI-asiantuntija
Muotoilu, kuvataide ja visuaalinen viestintä
marjo [dot] luhtanenatlab [dot] fi