Inventointimallinnuksen perusteet

Inventointimallinnus tutuksi!
Tule syventämään osaamistasi tietomallipohjaisen inventointimallinnuksen eri osa-alueisiin ja inventointimallinnuksen tuomiin mahdollisuuksiin & haasteisiin.
Laajuus
16 h, mikä voidaan jakaa useammalle päivälle + tehtäviä. Voidaan tarjota myös opintopisteellisenä (2 op).
Hinta
Kustannukset määritellään tapauskohtaisesti halutun sisällön mukaisesti.

Tavoite

Koulutuksen jälkeen osallistuja:

 • Ymmärtää inventointimallinnuksen perusteet ja laserkeilauksen prosessin.
 • Ymmärtää kokonaisprosessin sekä hyödyt mitä inventointimallista voidaan saada eri vaiheissa.
 • Ymmärtää miten inventointimallia voidaan käyttää eri vaiheissa ja mitä rajoituksia/vaatimuksia tämä aiheuttaa mallille.
 •  Tietää erilaisia tapoja, miten data voidaan siirtää ja miten lähtötietodataa voidaan jalostaa inventointimalleja varten.

Kenelle?

Korjausrakentamisen parissa työskentelevät suunnittelijat, urakoitsijat, rakennuttajat & tilaaja-organisaation edustajat sekä aiheesta kiinnostuneet rakennusalan korkeakouluopiskelijat & muut korjausrakentamisen parissa toimivat rakennusalan tahot.

Sisältö

1. päivä:

 • BIM-filosofia korjausrakentamisessa
 • Inventointimallinnus: Mitä ja miksi ?
 • Lähtötietogeometrian tuottaminen: Laserkeilaus ja fotogrammetrinen mittaus, eri tiedostomuodot ja muokkaus
 • Inventointimallinnuksen nykyiset ohjeet ja tulevaisuudennäkymät
 • Huomioitavia asioita inventointimallin tilaajan näkökulmasta
 • Inventointimallin hyödyt ja haasteet ARK-suunnittelun, RAK-suunnittelun ja energiasimuloinnin näkökulmasta
 • Uudet teknologiat, mitä ne ovat ?

2. päivä demot/harjoitukset:

 • Uudet teknologiat: Pistepilvi / Visuaalinen malli (VR), Hololens (AR)
 • Laserkeilaus käytännössä & georeferoinnin yhdistäminen
 • Pistepilvien jatkokäsittely, verkotus ja muokkaus, ilmaiset katselu- ja muokkausohjelmat
 • Kurssin yhteenveto & palautekeskustelu

Koulutuksen sisältö on myös mahdollista räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaisesti.

Koulutuspaikka

Luennot verkossa/itsenäisesti (videoluentoja) (1.päivä) + käytännön harjoitukset/demot Lappeenrannan kampuksella (2.päivä). Ensimmäisen päivän luennot mahdollista järjestää myös lähiopetuksena yrityksen tai ammattikorkeakoulun tiloissa.

Toteutustapa ja oppimismenetelmät

Luennot, itsenäiset harjoitukset sekä demot/harjoitukset kampuksella.

Asiantuntijat

LABin asiantuntijat

Muuta tärkeää

Oletuksena on että osallistujilla on perusosaaminen tietomallinnuksesta. Jos tätä osaamista ei ole, tulisi käydä Tietomallinnuksen perusteet -kurssi etukäteen.

 

Koulutus on osa BIM-Integration in Higher and Continuing Education -hankkeessa suunniteltuja ja pilotoituja rakennusten tietomallintamiseen liittyviä täydennyskoulutuksia. Näiden koulutusten ympärille on mallinnettu BIM-oppimispolku, joka kasvattaa BIM-osaamista nousujohteisesti. Tutustu BIM-oppimispolkuun tästä: 

Peruutusehdot
Peruutusehdot LABin sopimusehtojen mukaisesti.

Lisätietoja koulutuksesta

Sirpa Vinni
Asiakkuuspäällikkö
Täydennyskoulutus, tekniikka ja teknologia
sirpa [dot] vinniatlab [dot] fi