Insinööri (AMK), ympäristöteknologia, verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti, 240 op

Seuraava hakuaika
-

Ympäristöteknologiaa voit opiskella myös verkossa

Ympäristöteknologian insinööriksi työn ohella

Ympäristöteknologian insinöörin koulutuksessa saat kokonaiskuvan kiertotaloudesta ja sen merkityksestä eri teollisuuden aloilla.

Ympäristöteknologian insinööri minimoi ympäristökuormitusta

Insinöörikoulutuksessa opiskellaan muun muassa materiaalitehokkuutta ja kiertotalouden liiketoimintamalleja sekä kestävän tuotesuunnittelun ja digitalisaation merkitystä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Insinöörikoulutuksen ammatilliset opinnot liittyvät materiaali- ja resurssitehokkuuden edistämiseen, digitaalisuuteen, kiertotalouden liiketoimintamalleihin sekä systeemiajatteluun erilaisissa arvoverkostoissa. Kestävä tuotesuunnittelu ja elinkaarilaskenta ovat tärkeä osa insinöörin opintoja.

Pystyäksesi työskentelemään monialaisissa tiimeissä ja erilaisissa työympäristöissä, kehittävät opinnot asiantuntijuuden lisäksi tiimityö- ja projektijohtamistaitojasi.

Insinöörikoulutus kiertotaloudesta ja ympäristötekniikasta kiinnostuneille

Ympäristöteknologian insinöörikoulutus sopii erityisesti ympäristötekniikasta ja kiertotaloudesta kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös hyvin jo aiemman korkeakoulututkinnon suorittaneille opiskelijoille, koska osa opinnoista voi olla mahdollista soveltuvin osin hyväksilukea, ja tällöin tutkinto on mahdollista suorittaa jopa 1,5 vuodessa

Opiskele ympäristöteknologian insinööriksi pääosin verkossa

Ympäristöteknologian opiskelu tapahtuu pääosin verkko-opetuksena ja se soveltuu suoritettavaksi myös työn ohella. Opintojen suoritustavat räätälöidään opiskelijalähtöisesti. Osa opintojaksoista, kuten laboratoriotyöskentely, vaatii läsnäoloa Lahdessa. 

Kuva
Detail laptop keyboard writing and coffee cup

Insinöörin palkka

Insinöörien keskiarvopalkka

4440 e/kk

(Insinööriliitto, Työmarkkinatutkimus 2020)

Ympäristöteknologian insinöörin työllistyminen

Ympäristöteknologian insinöörin mahdollisia tehtävänimikkeitä:

Ilmastoinsinööri | Kiertotalousinsinööri | Projektipäällikkö | Suunnitteluinsinööri| Ympäristöasiantuntija | Ympäristöinsinööri

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Kevään yhteishaku

Hae LABiin kevään yhteishaussa:

◆ 2. hakuaika 15.−30.3.

Lisätietoja hakemisesta

Hakijapalvelut, Lahti
Lahden kampus
+358 44 708 1385 tai +358 44 708 1386
hakijapalvelutatlab [dot] fi