Siirtohaku

LAB-ammattikorkeakoulun siirtohaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä.

Seuraava hakuaika on 1.-15.11.2022 klo 15. Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa tammikuussa 2023. Hakukohteet vaihtuvat hakukausittain.

LAB-ammattikorkeakoulu voi ottaa siirtohaussa opiskelijoita, mikäli vastaanottavassa tutkinto-ohjelmassa on tilaa. Vapaiden opiskelupaikkojen määrä on riippuvainen myös opetusryhmästä, mihin hakija LAB-ammattikorkeakoulussa sijoittuisi.  

Siirtohaun hakukohteet päätetään hakukausittain ja ne ilmoitetaan Opintopolussa. Syksyn siirtohaun 2022 hakukohteet julkaistaan tällä sivulla ennen hakuajan alkua.

Opiskeluoikeuden siirtoa ei voi hakea samana lukukautena, jolloin opiskelija on aloittanut opintonsa lähtökorkeakoulussa.

 

Jos olet jo opiskelija LABissa

Tutkinto-ohjelman vaihto LAB-ammattikorkeakoulun sisällä (siirtyminen päivä- ja monimuotototeutuksen välillä, koulutuksesta toiseen tai kampukselta toiselle) toteutetaan sisäisen siirtohaun kautta. Sisäinen siirtohaku on 1.-15.11.2022 klo 15.

Sisäisen siirron hakukriteerit ja -lomakkeet löydät eLABista.

 

Siirtohaku ammattikorkeakoulututkintoon

Voit hakea siirtohaussa AMK-tutkintokoulutukseen, jos

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
 • aikaisemmat opintosi ovat edenneet aikataulussa ja ne ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan, ja
 • olet jo suorittanut yhden lukukauden opinnot (siirtohaussa ei voi hakea samana lukukautena, kun opinnot lähtökorkeakoulussa ovat alkaneet), ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opintojen tavoiteajassa mahdollista, ja
 • sinun tulee lisäksi kirjoittaa hakemukseen liitettävä motivaatiokirje, jossa perustelet, miksi haet siirtoa kyseiseen koulutusohjelmaan.

Alakohtaiset vaatimukset:

 • Rakennusmestarikoulutukseen ovat hakukelpoisia vain rakennusmestari (AMK) -tutkintoa suorittavat.
 • Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
 • Kulttuurialan hakukohteisiin vaaditaan kaikilta hakijoilta portfolio, josta hakijan on saatava vähintään 50% arvioinnissa annetuista maksimipisteistä.

 

Siirtohaku ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Voit hakea siirtohaussa YAMK-tutkintokoulutukseen, jos

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
 • aikaisemmat opintosi ovat edenneet aikataulussa ja ne ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan, ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa tavoiteajassa mahdollista.

 

Kulttuurialan vaatimukset

Kulttuurialan hakukohteissa opiskelijan tulee laatia ennakkotehtävä. Kuvataiteen YAMK-koulutusohjelmaan hakevan tulee laatia portfolio, josta ilmenee hakijan nykyinen ammatillinen toiminta, CV, A4 paperiprinttejä teoksista (5–10 kappaletta).

Muihin kulttuurialan YAMK-koulutuksiin hakevan tulee laatia valintakoetehtävät. Liitä valintakoetehtävät pdf-tiedostoina hakemuksellesi opintopolussa hakuajan loppuun mennessä.

Kulttuuriala (ylempi AMK) valintakoeohje täällä.

 

Valinta

Mikäli hakukelpoisuuden täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat laitetaan valintajärjestykseen (pl. kulttuuriala)

 1. aiemman opintomenestyksen ja opintojen etenemisen mukaan
 2. pisteyttämällä hakijan motivaatiokirje (0-2 p).

Kulttuurialalla hakukelpoisuuden täyttävät hakijat laitetaan valintajärjestykseen

 1. portfolion pisteytyksen
 2. aiemman opintomenestyksen ja opintojen etenemisen mukaan
 3. pisteyttämällä hakijan motivaatiokirje (0-2 p).

YAMK-tutkintokoulutuksiin siirtoa hakevat laitetaan valintajärjestykseen aiemman opintomenestyksen mukaan. Kulttuurialalla hakijat laitetaan valintajärjestykseen ennakkotehtävän perusteella.

Hyväksytyn hakijan opiskeluoikeus alkaa siirtoa seuraavan lukukauden alusta.

 

Aikataulu

Siirtohaku kevät 2022

 • Tulokset julkaistaan viimeistään 21.6.2022.
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan ja lukuvuosi-ilmoittautuminen kevätlukukaudelle 2022 on tehtävä viimeistään 15.7.2022 klo 15:00.

Siirtohaku syksy 2022

 • Syksyn 2022 siirtohaun aikataulu ja hakukohteet julkaistaan viimeistään lokakuussa 2022.

 

Kevään 2022 siirtohaun hakukohteet

Liiketalous
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot
Bachelor of Business Administration, International Business, full-time studies, Lahti
Bachelor of Business Administration, International Business, full-time studies, Lappeenranta
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta
Bachelor of Business Administration, Business Information Technology, full-time studies, Lahti
Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut, Lahti
Tradenomi (ylempi AMK), uudistava johtaminen, Lahti
Master of Business Administration International, Tourism and Event Management, online studies


Hotelli-, ravintola- ja matkailuala
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, Lahti
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta
Bachelor of Tourism and Hospitality Management, full-time studies, Lappeenranta
Restonomi (ylempi AMK), Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, Lappeenranta


Tekniikka
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta
Rakennusmestari (AMK, rakennusalan työnjohto, Lappeenranta
Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka, Lahti


Sosiaali- ja terveysala
Ensihoitaja (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lahti
Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
 

Lisätietoja

LAB-ammattikorkeakoulun hakijapalvelut antavat tarvittaessa lisätietoja siirtohakua koskien: hakijapalvelutatlab [dot] fi.