Siirtohaku

LAB-ammattikorkeakoulun siirtohaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Haku tehdään Opintopolku.fi-järjestelmässä. Hakukohteet vaihtuvat hakukausittain.

Kevään 2023 hakuaika
ti 2.5.2023 klo 8 - ti 16.5.2023 klo 15

Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa elokuussa 2023.

Syksyn 2023 hakuaika
ti 31.10.2023 klo 8 - ti 14.11.2023 klo 15

Hyväksytyn opiskelijan tutkinto-opiskeluoikeus LABissa alkaa tammikuussa 2024.

LAB-ammattikorkeakoulu voi ottaa siirtohaussa opiskelijoita, mikäli vastaanottavassa tutkinto-ohjelmassa on tilaa. Vapaiden opiskelupaikkojen määrä on riippuvainen myös opetusryhmästä, mihin hakija LAB-ammattikorkeakoulussa sijoittuisi.  

Siirtohaun hakukohteet päätetään hakukausittain ja ne ilmoitetaan Opintopolussa. Kevään siirtohaun 2023 hakukohteet julkaistaan tällä sivulla ennen hakuajan alkua. Siirtohaussa voi hakea enintään kahteen hakukohteeseen.

Opiskeluoikeuden siirtoa ei voi hakea samana lukukautena, jolloin opiskelija on aloittanut opintonsa lähtökorkeakoulussa.

 

Jos olet jo opiskelija LABissa

Tutkinto-ohjelman vaihto LAB-ammattikorkeakoulun sisällä (siirtyminen päivä- ja monimuotototeutuksen välillä, koulutuksesta toiseen tai kampukselta toiselle) toteutetaan sisäisen siirtohaun kautta. Sisäinen siirtohaku noudattaa LABin erillishakujen aikatauluja. Kevään 2023 haku on ti 2.5.2023 klo 8 - ti 16.5.2023 klo 15 ja syksyn 2023 haku on ti 31.10.2023 klo 8 - ti 14.11.2023 klo 15.

Sisäisen siirron hakukriteerit ja -lomakkeet löydät eLABista.

 

Siirtohaku ammattikorkeakoulututkintoon

Voit hakea siirtohaussa AMK-tutkintokoulutukseen, jos

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
 • aikaisemmat opintosi ovat edenneet aikataulussa ja ne ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan, ja
 • olet jo suorittanut yhden lukukauden opinnot, ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opintojen tavoiteajassa mahdollista, ja
 • sinun tulee lisäksi kirjoittaa hakemukseen liitettävä motivaatiokirje, jossa perustelet, miksi haet siirtoa kyseiseen koulutusohjelmaan.

Alakohtaiset vaatimukset:

 • Rakennusmestarikoulutukseen ovat hakukelpoisia vain rakennusmestari (AMK) -tutkintoa suorittavat.
 • Sosiaali- ja terveysalalla opiskelijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että hän kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun.
 • Kulttuurialan hakukohteisiin vaaditaan kaikilta hakijoilta portfolio, josta hakijan on saatava vähintään 50% arvioinnissa annetuista maksimipisteistä.

 

Siirtohaku ylempään ammattikorkeakoulututkintoon

Voit hakea siirtohaussa YAMK-tutkintokoulutukseen, jos

 • sinulla on voimassa oleva opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa, ja
 • aikaisemmat opintosi ovat edenneet aikataulussa ja ne ovat soveltuvia vastaanottavaan koulutusohjelmaan, ja
 • hakija on jo suorittanut yhden lukukauden opinnot, ja
 • henkilökohtainen opintosuunnitelmasi voidaan laatia niin, että opintojen suorittaminen opetussuunnitelman mukaisessa tavoiteajassa mahdollista,
 • hakijan tulee lisäksi kirjoittaa hakemukseen liitettävä motivaatiokirje.

 

Kulttuurialan vaatimukset

Kulttuurialan hakukohteisiin vaaditaan lisäksi kaikilta hakijoilta ennakkotehtävä, joka koostuu motivaatiokirjeestä ja miniportfoliosta. Ennakkotehtävästä on saatava vähintään 50% arvioinnissa annetuista maksimipisteistä.

Kulttuuriala (ylempi AMK) valintakoeohje täällä.

 

Valinta

Mikäli hakukelpoisuuden täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat laitetaan valintajärjestykseen (pl. kulttuuriala)

 1. aiemman opintomenestyksen mukaan
 2. pisteyttämällä hakijan motivaatiokirje

Kulttuurialalla hakukelpoisuuden täyttävät hakijat laitetaan valintajärjestykseen

 1. Kulttuurialalla hakijat laitetaan valintajärjestykseen ennakkotehtävän (motivaatiokirje + miniportfolio) perusteella.

 

Valinta (YAMK)

Mikäli hakukelpoisuuden täyttäviä hakijoita on enemmän kuin vapaita paikkoja, hakijat laitetaan valintajärjestykseen (pl. kulttuuriala)

 1. aiemman opintomenestyksen mukaan
 2. motivaatiokirjeen perusteella

Kulttuurialalla hakijat laitetaan valintajärjestykseen ennakkotehtävän (motivaatiokirje + miniportfolio) perusteella.

 

Opiskeluoikeuden siirtoa ei voi hakea samana lukukautena (syyslukukausi 1.8.–31.12. tai kevätlukukausi 1.1.–31.7.), jolloin opiskelija on aloittanut opintonsa lähtökorkeakoulussa.

Hyväksytyn hakijan opiskeluoikeus alkaa siirtohakua seuraavan lukukauden alusta.

 

Aikataulu

Siirtohaku kevät 2023

 • Tulokset julkaistaan viimeistään 22.6.2023.
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan ja lukuvuosi-ilmoittautuminen  on tehtävä viimeistään 14.7.2023 klo 15:00.

Siirtohaku syksy 2023

 • Tulokset julkaistaan viimeistään 12.12.2023.
 • Opiskelupaikka on otettava vastaan ja lukuvuosi-ilmoittautuminen  on tehtävä viimeistään 22.12.2023 klo 15:00.

Vuoden 2024 hakuajat sijoittuvat niin ikään touko- ja marraskuulle. Hakuihin liittyvät aikataulut ilmoitetaan tarkemmin LAB-ammattikorkeakoulun verkkosivuilla ja opintopolku.fi-palvelussa.
 

Lisätietoja

LAB-ammattikorkeakoulun hakijapalvelut antavat tarvittaessa lisätietoja siirtohakua koskien: hakijapalvelutatlab [dot] fi

 

Kevään 2023 erillishakukohteet

AMK-hakukohteet 
Restonomi (AMK), hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohto, päivätoteutus, Lappeenranta
Restonomi (AMK), matkailu- ja tapahtumaliiketoiminta, päivätoteutus, Lahti
Tradenomi (AMK), liiketalous ja logistiikka, verkko-opinnot
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lahti
Tradenomi (AMK), liiketalous, päivätoteutus, Lappeenranta
Tradenomi (AMK), liiketalous, verkko-opinnot
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lahti
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, päivätoteutus, Lappeenranta
Bachelor of Business Administration, International Business, full-time studies, Lahti
Bachelor of Business Administration, International Business, full-time studies, Lappeenranta
Bachelor of Hospitality Management, Tourism and Hospitality Management, full-time studies, Lappeenranta

Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Sairaanhoitaja (AMK), maahanmuuttajille suunnattu koulutus, päivätoteutus, Lahti
Sairaanhoitaja (AMK), päivätoteutus, Lahti
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti
Sairaanhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lahti
Sosionomi (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta
Terveydenhoitaja (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lappeenranta
Bachelor of Health Care, Paramedic, full-time studies, Lappeenranta

Kuvataiteilija (AMK), Kuvataide, päivätoteutus, Lappeenranta
Muotoilija (AMK), Palvelumuotoilu, päivätoteutus, Lahti
Muotoilija (AMK), Teollinen muotoilu, päivätoteutus, Lahti

Insinööri (AMK), infratekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lahti
Insinööri (AMK), konetekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta
Insinööri (AMK), puutekniikka, päivätoteutus, Lahti
Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka, monimuotototeutus, Lappeenranta
Insinööri (AMK), talonrakennustekniikka, päivätoteutus, Lappeenranta
Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka, verkko-opinnot
Insinööri (AMK), yhdyskuntasuunnittelu, päivätoteutus, Lahti
Bachelor of Engineering, Industrial Information Technology, full-time studies, Lappeenranta
Bachelor of Engineering, Mechanical Engineering, full-time studies, Lappeenranta
Bachelor of Engineering, Sustainable Solutions Engineering, online studies

 

YAMK-hakukohteet
Tradenomi (ylempi AMK), Liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut, Lahti
Tradenomi (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Lahti
Master of Business Administration, International Tourism and Event Management, online studies

Insinööri (ylempi AMK), IoT:stä tekoälyyn, verkko-opinnot
Insinööri (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Lahti

Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Kuntoutuksen ja liikunnan integraatio, verkko-opinnot
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan uudistava johtaminen, verkko-opinnot
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digiasiantuntija, verkko-opinnot
Sosionomi (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveysalan palvelumuotoilu, verkko-opinnot
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), tulevaisuuden johtaja sosiaali- ja terveysalalla, verkko-opinnot