Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit tehdä opiskelupaikkaa koskevan vastaanottoilmoituksen vain kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

Ota opiskelupaikka vastaan sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa. Ellet ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen. Jos sinut on hyväksytty syksyn 2023 yhteishaussa, ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.12.2023 klo 15 tai 7 vuorokauden kuluessa hyväksymisestä, jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi varasijalta 24.11.2023 jälkeen.

Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen ja yhden korkeakoulupaikan säännös

Läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, ilmoittaudu läsnä- tai poissaolevaksi lukukaudelle OILI-palvelussa, jonne pääset Oma Opintopolku -palvelusta. Ilmoittaudu viimeistään 1.12.2023 kello 15.00 tai 7 vuorokauden kuluessa, jos sinut hyväksytään opiskelijaksi 24.11.2023 jälkeen. Jos otat opiskelupaikan ehdollisesti vastaan, pystyt tekemään ilmoittautumisen läsnä- tai poissaolevaksi vasta sen jälkeen, kun paikan vastaanotto on muuttunut sitovaksi.

Poissaolevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle voit ilmoittautua vain lakisääteisten syiden eli ase- tai siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai oman sairauden tai vamman perusteella. Toimita kopio poissaolo-oikeuden todistavasta dokumentista 1.12.2023 klo 15 mennessä sähköisellä lomakkeella:

https://elomake.lab.fi/lomakkeet/928/lomakkeet.html (kevään 2023 yhteishaku)

https://elomake.lab.fi/lomakkeet/1699/lomake.html (syksyn 2023 yhteishaku)

Asiakirjat, joilla voit todistaa poissaolosi lakisääteisen syyn:

1) ase- tai siviilipalvelus

 • palvelukseenastumismääräys

2) äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa

 • Kelan todistus äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta
 • muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta

3) oma sairaus tai vamma

 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen 1.1.2024.
 • sairauden tai vamman vaatimien käytännön järjestelyjen aiheuttamat esteet: riittävä selvitys, esimerkiksi opiskelija-asuntosäätiön todistus, että opiskelija on jonossa vammansa edellyttämään asuntoon. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos jätät kokonaan ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.​

Todistuskopioiden toimittaminen

Liitä korkeakoulujen yhteishaussa pyydetyt tutkinto- ja työtodistukset Opintopolun hakemukselle 1.12.2023 klo 15 mennessä, jollet ladannut niitä jo hakuvaiheessa. Jos tulit valituksi varasijalta, liitä todistuskopiot hakemukselle opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

Opiskelijavalintaan vaikuttavat tutkinto- ja työtodistukset tarkastetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Tarkasta alta, pitääkö sinun liittää todistuskopioita Opintopolun hakemuksellesi vahvistaaksesi opiskelupaikkasi.

AMK-tutkintoon johtava koulutu​s

Liitä alla mainitut tutkinto- ja työtodistukset Oma Opintopolussa hakemuksellesi, jos et ole liittänyt niitä jo hakuaikana.

 • Suomessa suoritettu lukion päättötodistus (tarvitaan vain, jos ylioppilastutkintoa ei ole suoritettu.)
 • Suomessa ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • Suomessa ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto
 • Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto
 • Hakukautena valmistuva ulkomainen tutkinto
 • Hakukautena valmistuva kansainvälinen Reiferprüfung/Deutsches Internationales Abitur -tutkinto
 • Hakukautena valmistuva kansainvälinen European Baccalaureate -tutkinto
 • Hakukautena valmistuvan kansainvälinen International Baccalaureate -tutkinnon loppuarvosanat "transcript of grades"
 • Työtodistukset kaikesta hakemuksella mainitusta työkokemuksesta 
 • Viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin, tai englannin kielellä

Vuoden 1990 jälkeen suoritettujen ylioppilastutkintojen, vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatillisten perustutkintojen sekä vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistuneiden ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tiedot saamme suoraan oppilaitoksilta, joten todistuksia ei tarvita.


Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulu​tus

Liitä alla mainitut tutkinto- ja työtodistukset Oma Opintopolussa hakemuksellesi, jos et ole liittänyt niitä jo hakuaikana.

Tutkintotodistukset

 • AMK-tutkintotodistus tai muu hakukelpoisuuden antava korkeakoulututkintotodistus, jos tutkinto on suoritettu Suomessa ennen vuotta 2005
 • Mahdollinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintotodistus

Työtodistukset

 • ​Työtodistukset, joista ilmenee vähintään kahden vuoden alakohtainen työkokemus korkeakoulututkinnon tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen


Liitä todistuskopiot Oma Opintopolussa hakemuksellesi 1.12.2023 klo 15 mennessä. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva dokumentista.

Lisäksi alkuperäiset todistukset pyydetään tarvittaessa tarkastettavaksi opintojen alkaessa.

Todistuksia ei tarkasteta avoimen AMK:n polkuopiskelijoilta. 

 

Opintojen aloittaminen

Opintojen aloittamisen aikataulut ja muut tärkeät tiedot löydät eLAB.fi-sivustolta.