Opiskelupaikan vastaanottaminen

Voit tehdä opiskelupaikkaa koskevan vastaanottoilmoituksen vain kerran, etkä voi muuttaa tekemääsi ilmoitusta jälkikäteen.

Ota opiskelupaikka vastaan sähköisesti Oma Opintopolku -palvelussa. Ellet ota paikkaa vastaan määräaikaan mennessä, menetät sen.

Ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiseen Opintopolussa

Yhden korkeakoulupaikan säännös

Läsnä- tai poissaolevaksi ilmoittautuminen

Kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan, ilmoittaudu läsnä tai poissa olevaksi lukukaudelle OILI-palvelussa, jonne pääset kirjauduttuasi Oma Opintopolku -palveluun.

Poissa olevaksi ensimmäiselle lukuvuodelle voit ilmoittautua vain lakisääteisten syiden eli ase- tai siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai oman sairauden tai vamman perusteella. Toimita kopio poissaolo-oikeuden todistavasta dokumentista 4.12.2020 klo 15 mennessä sähköisesti osoitteessa https://elomake.lab.fi/lomakkeet/1053/lomakkeet.html

Jos jätät kokonaan ilmoittautumatta, menetät opiskeluoikeutesi ja hakiessasi sitä takaisin, joudut maksamaan 50 euron suuruisen käsittelymaksun.​

Todistuskopioiden toimittaminen

Liitä tarvittaessa kopiot haussa käyttämistäsi tutkinto- ja työtodistuksista Oma Opintopolussa hakemuksellesi 4.12.2020 klo 15.00 mennessä. Jos tulit valituksi varasijalta, liitä todistuskopiot hakemukselle opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

Opiskelijavalintaan vaikuttavat tutkinto- ja työtodistukset tarkastetaan opiskelijaksi hyväksytyiltä. Ammattikorkeakoulu voi perua hakijan opiskelupaikan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. Tarkasta alta, pitääkö sinun liittää todistuskopioita Opintopolun hakemuksellesi vahvistaaksesi opiskelupaikkasi.

AMK-tutkintoon johtava koulutu​s

Liitä alla mainitut tutkinto- ja työtodistukset Oma Opintopolussa hakemuksellesi, jos et ole liittänyt niitä jo hakuaikana.

 • Suomessa suoritettu lukion päättötodistus (tarvitaan vain, jos ylioppilastutkintoa ei ole suoritettu.)
 • Suomessa ennen vuotta 2017 suoritettu ammatillinen perustutkinto
 • Suomessa ennen vuotta 2018 suoritettu ammatti- tai erikoisammattitutkinto
 • Suomessa suoritettu ammatillisen korkea-asteen tai opistoasteen tutkinto
 • Hakukautena valmistuva ulkomainen tutkinto
 • Hakukautena valmistuva kansainvälinen Reiferprüfung/Deutsches Internationales Abitur -tutkinto
 • Hakukautena valmistuva kansainvälinen European Baccalaureate -tutkinto
 • Hakukautena valmistuvan kansainvälinen International Baccalaureate -tutkinnon loppuarvosanat "transcript of grades"
 • Työtodistukset kaikesta hakemuksella mainitusta työkokemuksesta 
 • Viralliset käännökset todistuksista, jotka eivät ole suomen, ruotsin, tai englannin kielellä


Ylempään AMK-tutkintoon johtava koulu​tus

Liitä alla mainitut tutkinto- ja työtodistukset Oma Opintopolussa hakemuksellesi, jos et ole liittänyt niitä jo hakuaikana.

Tutkintotodistukset

 • AMK-tutkintotodistus tai muu hakukelpoisuuden antava korkeakoulututkintotodistus, jos tutkinto on suoritettu Suomessa ennen vuotta 2005
 • Mahdollinen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintotodistus

Työtodistukset

 • ​Työtodistukset, joista ilmenee vähintään kahden vuoden alakohtainen työkokemus korkeakoulututkinnon tai opisto- tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittamisen jälkeen


Liitä todistuskopiot Oma Opintopolussa hakemuksellesi 4.12.2020 klo 15 mennessä. Liite voi olla myös kännykkäkameralla otettu kuva dokumentista.


Alkuperäiset todistukset tarkastetaan opintojen alkaessa, poislukien vuoden 1990 jälkeen suoritetut ylioppilastutkintotodistukset, vuonna 2017 tai sen jälkeen valmistuneet ammatilliset perustutkinnot sekä vuonna 2018 tai sen jälkeen valmistuneet ammatti- ja erikoisammattitutkinnot, joiden tiedot saadaan suoraan oppilaitoksilta. Myöskään vuoden 2005 jälkeen Suomessa suoritettuja korkeakoulututkintotodistuksia ei tarkasteta.

Todistuksia ei tarkasteta avoimen AMK:n polkuopiskelijoilta.