Harkinnanvarainen valinta

LAB-ammattikorkeakoulu käyttää harkinnanvaraista valintaa, jolloin opiskelijaksi voidaan ottaa myös henkilö, jolla ei ole hakukelpoisuuden antavaa tutkintoa ja jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Harkinnanvaraisesti LABiin hakevan tulee lisätä hakemuksen liitteeksi todistukset, joihin haluaa valinnassa vedota.

Harkinnanvarainen hakija on mukana opiskelijavalinnassa muiden hakijoiden tapaan. Harkinta kohdistuu vain hakijan hakukelpoisuuteen.