Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

​Hakukelpoisuus ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin 

Yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluopintoihin antavat seuraavat tutkinnot:

 • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB)
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsche Internationale Abitur -tutkinto (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin

Lisäksi korkeakoulututkinto antaa hakukelpoisuuden.

Haussa käytettävän tutkinnon on oltava suoritettuna opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä.

Hakukelpoisuus ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin 

Hakukelpoisuuden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antaa

 • soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu korkeakoulututkinto
 • osassa koulutuksia myös soveltuva opistotason tutkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • vähintään kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Työkokemuksen tulee olla hankittu kevään haussa viimeistään 31.7. ja syksyn haussa viimeistään 31.12.

Valintaperusteet

LAB-ammattikorkeakoulu noudattaa ammat​tikorkeakoulujen valtakunnallista valintaperustesuositusta​. Tarkat tiedot valintaperusteista saat jokaisen koulutuksen kuvauksista Opintopolusta.

Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti kunnes ammattikorkeakoulu on tarkistanut valintaan vaikuttavat koulu- ja työtodistukset. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, jos todistuksia ei toimiteta määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja.

Ensikertalaiskiintiö

Korkeakoulujen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaiskiintiöiden tavoitteena on parantaa niiden asemaa, jotka hakevat ensimmäistä opiskelupaikkaansa. Lain mukaan aloituspaikkojen varaaminen ensikertalaisille ei saa kohtuuttomasti heikentää muiden kuin ensikertalaisten mahdollisuuksia päästä opiskelemaan.​

Olet ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva eli ensikertalainen, jos​

 • ​et ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • ​et ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen.