Fysioterapeutti (AMK), päivätoteutus, Lappeenranta, 210 op

Seuraava hakuaika
-

Koulutuskuva_fyssa

Fysioterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen

Fysioterapeuttina olet liikkumisen, toimintakyvyn ja kuntoutuksen asiantuntija, jonka tehtävänä on edistää, palauttaa ja ylläpitää asiakkaan terveyttä, liikettä, liikkumista ja toimintakykyä. Työskentelet esimerkiksi terveyskeskuksessa, sairaalassa, kuntoutus- tai hoitolaitoksessa, yrityksessä tai terveyden edistämiseen liittyvissä kehittämis- ja koulutustehtävissä. Työpaikkasi voi olla julkisella sektorilla, yrityksessä tai järjestössä. Voit myös perustaa oman yrityksen.

Fysioterapeuttiopintojen keskeisiä sisältöjä ovat tutkiminen ja arviointi, ohjaus ja neuvonta, terapiaosaaminen sekä kuntoutusteknologia. Perehdyt ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan, opit analysoimaan ja tukemaan ihmisten toimintakykyä ja liikkumista sekä ennaltaehkäisemään ja kuntouttamaan erilaisia sairauksia ja vammoja.

Opiskelu on käytännönläheistä. Pääset soveltamaan ja harjoittelemaan oppimaasi aidoissa asiakastilanteissa, työelämän hankkeissa ja osana moniammatillisia ryhmiä. 

Lappeenrannan kampuksella opinnot toteutetaan käytännönläheisesti biomekaniikan ja kuormitusfysiologian laboratorioita hyödyntäen sekä aidoissa ja simuloiduissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa korostuvat fysioterapeutin ammatissa tarvittavat käden taidot, terveysteknologian hyödyntäminen ja valmentava työote.

Kuva
Laptop keyboard, notes and glasses

Fysioterapeutin palkka

Fysioterapeutin keskipalkka on

2799 €/kk

(Kuntatyönantajat, palkkatilastot 2021)

Missä fysioterapeutti voi työskennellä?

Fysioterapeutin uramahdollisuudet ovat laajat ja työllistyä voi julkiselle, yksityiselle ja kolmannelle sektorille tai yrittäjänä.

Fysioterapeutin työpaikka voi olla esimerkiksi:

sairaalassa | terveyskeskuksessa | tutkimus- ja hoitolaitoksessa | kuntoutuslaitoksessa | kylpylässä | työterveyshuollossa | kansanterveysjärjestössä | liikuntajärjestössä | vammaisjärjestössä | sosiaalitoimessa | vanhuspalveluissa | päiväkodeissa | koulu- ja liikuntatoimessa | vapaa-ajan palveluissa | tutkimus- ja kehittämishankkeissa

Kuva
fysioterapiaopiskelijat Diana Issakova ja Rosa Salmki

”Harjoittelut ovat olleet mielestäni koko koulutuksen paras juttu"

"Olin kuullut, että fysioterapian koulutus sisältää paljon myös käytännön harjoitteita, joten tämä yhdistettynä mahdollisuuteen edistää ihmisten terveyttä ja elämänlaatua saivat minut hakemaan fysioterapian koulutukseen LABiin."

Kuva
A girl holding a round mirror in front of her face

Valintakokeet ja esivalintatehtävät

Katso tietoa mahdollisista esivalintatehtävistä ja valintakokeista.

Kuva
LAB student.

Syksyn yhteishaku 4.–14.9.

Tutustu koulutustarjontaan, löydä oma tutkintosi ja hae opiskelemaan LABiin. 💎

Lisätietoja hakemisesta:

Hakijapalvelut, Lappeenranta
Lappeenrannan kampus
hakijapalvelutatlab [dot] fi

Opiskelijatarinoita