Kesäyliopistoyhteistyö

Kuva
A beige abstract object
LAB-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen kesäyliopistojen kanssa. Lukuvuonna 2021-2022 kesäyliopistot järjestävät yhdessä uudenlaisen sosiaali- ja terveysalan polkuopintokokonaisuuden, joka mahdollistaa opiskelun eri elämäntilanteissa. Lisäksi Etelä-Karjalan kesäyliopistossa on tarjolla kolme LAB-ammattikorkeakoulun tekniikan alan opintojaksoa.

Sote-polkuopinnot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät avoimena korkeakouluopetuksena LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot syksystä 2021 alkaen. Opintojen laajuus on 55 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuun 2021 ja marraskuun 2022 välisenä aikana. Opetus toteutetaan osin verkon välityksellä ja osittain lähiopetuksena pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

Polkuopinnot suorittaneilla on mahdollisuus hakea opintojen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan Lahteen tai Lappeenrantaan.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa marraskuun 2022 erillishaussa 18 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity kolme jokaiseen tutkintoon (Fysioterapia, Sairaanhoitaja ja Sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).

Ilmoittautuminen on auki 31.8.2021 saakka.

Lue lisää ja ilmoittaudu:

» Sote-polkuopinnot Etelä-Karjalan kesäyliopistossa
» Sote-polkuopinnot Päijät-Hämeen kesäyliopistossa

 

Tekniikan alan opinnot

Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestää syksyllä 2021 kolme LAB-ammattikorkeakoulun tekniikan alan verkkokurssia:

Matematiikasta kiinnostuneille ja esimerkiksi tekniikan alan pääsykokeiden matematiikan osioon valmistautuville on tarjolla Johdatus matematiikkaan -opintojakso. Kolmen opintopisteen verkko-opintojaksolla on itsenäisen työskentelyn lisäksi luentoja 20 tuntia ja laskuharjoituksia 10 tuntia.

Ohjelmoinnin perusteet -opintojaksolla opiskellaan nimensä mukaisesti ohjelmoinnin perusteita: tietotyyppejä, muuttujia, kontrollirakenteita, funktioita ja ohjelman jakamista jne. Oppimisessa käytettävä ohjelmointikieli on Python. Kolmen opintopisteen opintojakso vastaa tekniikan alan insinöörikoulutuksen opetussuunnitelmassa olevaa samannimistä opintojaksoa, jonka voi hyväksilukea tutkinto-opiskelijana.

3D-mallintaminen-opintojakso soveltuu kaikille 3D-mallintamisesta ja sen moninaisista käyttömahdollisuuksista kiinnostuneille. Opintojaksolla perehdytään erilaisiin tapoihin luoda 3D-malleja, mallintamisen menetelmiin ja käyttömahdollisuuksiin. Kolmen opintopisteen 3D-mallintaminen vastaa tekniikan alan insinöörikoulutuksen opetussuunnitelmassa olevaa samannimistä opintojaksoa, jonka voi hyväksilukea esimerkiksi täydentävissä tai vapaasti valittavissa opinnoissa.

Lue lisää ja ilmoittaudu:

» Ohjelmoinnin perusteet 3 op (verkkokurssi, ilmoittautuminen viimeistään 20.10.2021)
» Johdatus matematiikkaan 3 op (verkkokurssi, ilmoittautuminen viimeistään 30.8.2021)
» 3D-mallintaminen 3 op (verkkokurssi, ilmoittautuminen viimeistään 27.9.2021)