Kesäyliopistoyhteistyö

Kuva
A beige abstract object
LAB-ammattikorkeakoulu tekee yhteistyötä Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen kesäyliopistojen kanssa. Lukuvuonna 2021-2022 kesäyliopistot järjestivät ensimmäistä kertaa uudenlaisen sosiaali- ja terveysalan polkuopintokokonaisuuden, joka soveltuu myös myös opiskelijalle, jonka oma ala sosiaali- ja terveysalan kentällä ei ole vielä kirkastunut. Yhteistyö jatkuu myös lukuvuonna 2022-2023.

Sote-polkuopinnot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät avoimena korkeakouluopetuksena LAB-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien mukaiset sote-polkuopinnot. Opintojen laajuus on 55 opintopistettä.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa. Uusi ryhmä aloittaa aina syyskuussa ja opintojen kesto on kolme lukukautta. Opetus toteutetaan osin verkon välityksellä ja osittain lähiopetuksena pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin.

Sote-polkuopinnot suorittaneilla on mahdollisuus hakea opintojen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan Lahteen tai Lappeenrantaan marraskuussa järjestettävässä erillishaussa.

LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa 18 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity kolme jokaiseen tutkintoon (Fysioterapia, Sairaanhoitaja ja Sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).

Lue lisää ja ilmoittaudu:

» Sote-polkuopinnot Etelä-Karjalan kesäyliopistossa
» Sote-polkuopinnot Päijät-Hämeen kesäyliopistossa