AMK-polkuopinnot, Sosionomi (AMK), verkkopainotteinen monimuotototeutus, Lahti, 55 op

Polkuopinnot koostuvat pääasiassa ensimmäisen lukuvuoden opinnoista.

Polkuopinnot soveltuvat sinulle, jos tavoitteenasi on tutkintokoulutukseen hakeutuminen. Polkuopinnot suoritettuasi voit hakea LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Huom! Erillishaussa eivät voi tulla valituksi henkilöt, joilla on voimassa oleva perustutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus jossakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Polkuopintojen suorittaminen edellyttää sitoutumista opiskeluun. 55 opintopisteen suorittaminen lukuvuoden aikana tarkoittaa käytännössä täysipäiväistä opiskelua.
Toteutusaika
04.01.2022 - 31.12.2022
Opetus alkaa 4.1.2022. Polkuopintojen ohjeellinen suoritusaika on yksi vuosi.
Laajuus
55 opintopistettä
Opetuskieli
Suomi
Toteutustapa
Polkuopinnot
Monimuoto-opiskelu
Verkko-opiskelu (osittain)
Paikka

LAB-ammattikorkeakoulu, Lahden kampus
Mukkulankatu 19
15210 LAHTI

Hinta
200 euroa (alv 0 %)

Sosiaali- ja terveysalalla opiskelu ja ammatissa toimiminen edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.
Lisätietoa: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen opinto-oppaassa.

Kevään lukujärjestykset julkaistaan 31.12.2021 mennessä  TimeEdit-lukujärjestyksessä, ryhmä HLTISOS22KM

Polkuopiskelijat eivät suorita harjoitteluita polkuopintojen aikana, vaan ottavat tilalle muita opintoja. Harjoittelut vasta tutkinto-opiskelijana.

Pääsyvaatimus

Polkuopintoihin ilmoittautuvan tulee olla täysi-ikäinen.

Kielitasovaatimukset

1) Jos äidinkielesi ja koulusivistyskielesi on muu kuin suomi, lähetä kopio kielitutkinnosta (taitotaso vähintään 3 tai B1)

2) Jos äidinkielesi on muu kuin suomi ja koulusivistyskielesi on suomi eli olet suorittanut äidinkielen oppimäärän peruskoulussa ja/tai lukiossa suomen kielellä, lähetä kopio peruskoulun tai lukion päättödistuksesta.

Todistuskopio tulee lähettää ilmoittautumispäivänä sähköpostitse avoimen AMK:n toimistoon: avoinamkatlab [dot] fi 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät
Opinnot toteutetaan monimuotoisesti, mikä tarkoittaa, että se sisältää etä- ja lähijaksoja. Opiskelusi koostuu verkko-opiskelusta, lähitunneista Lahden kampuksella ja itsenäisestä opiskelusta. Opiskelu on täysiaikaista.

Lähijaksoilla opetus toteutuu pääasiassa arkisin päiväaikaan, mutta viikonloppu- ja iltatunnitkin ovat mahdollisia.

Etäjaksoilla opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta, joko itsenäisiä tehtäviä tai tiimitehtäviä esimerkiksi digitaalisissa oppimisympäristöissä ja työelämähankkeissa.
Ryhmäkoko
7
Muuta tärkeää

Opiskelijalla tulee olla käytettävissä opiskeluun kannettava tietokone, joka on varauduttava ottamaan mukaan myös lähiopetukseen.

Lisätietoa opetuskielistä

Osa opintojaksoista voidaan toteuttaa englannin kielellä ja tentin tai oppimistehtävät voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opintojen rahoitus

Huomioithan, että avoimessa ammattikorkeakoulussa opiskelu on lainsäädännön näkökulmasta sivutoimista opiskelua, jolloin sen perusteella ei voi saada opintotukea tai opintolainaa eikä se oikeuta VR:n tai Matkahuollon alennuksiin.

Jos olet työtön työnhakija ja harkitset polkuopintoja, neuvottele aina ensin työvoimaviranomaisen kanssa, miten avoimen ammattikorkeakoulun opintojen suorittaminen vaikuttaa työttömyysturvaasi. Näin vältät mahdolliset takaisinperinnät.

Ilmoittautuminen

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelupaikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittautuminen on aina sitova.

Ilmoittaudu polkuopintoihin alla olevan ilmoittautumislinkin kautta.

Huom! Lomake toimii parhaiten Firefoxin, Safarin, Chromen tai Edgen uusimmilla versioilla. Internet Exploreria ei kannata käyttää.

Ilmoittautumisaika
-
Peruutusehdot
Ilmoittautuminen on sitova. Mikäli varattu koulutuspaikka perutaan myöhemmin kuin kaksi arkipäivää ennen opintojen alkamista tai sitä ei peruuteta lainkaan (= osallistuja ei saavu koulutukseen), perimme koko opintomaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen avoinamk@lab.fi.

Avoin AMK
avoinamkatlab [dot] fi