Kansainvälinen kaksoistutkinto

Kansainvälinen kaksoistutkinto (double degree) antaa sinulle valmistuessasi tutkintotodistuksen LABista sekä ulkomaisesta LABin yhteistyökorkeakoulusta, jossa olet suorittanut osan tutkintoosi kuuluvista opinnoista. Kaksoistutkinto on mahdollista suorittaa opinto-oikeusaikana eikä se pidennä valmistumisaikaasi.

Miksi?

Kaksoistutkinnossa pystyt kehittämään osaamistasi ja taitojasi normaalia vaihtojaksoa syvemmin, sillä kaksoistutkinnossa on valmiiksi sovittu ohjelmassa suoritettavien opintojen sisällöstä, laajuudesta ja yhteismitallisuudesta molempiin korkeakouluihin (mm. opinnot, harjoittelu, opinnäytetyö). Näin varmistutaan siitä, että ohjelmassa suoritettavat opinnot antavat molemmille tutkinnoillesi laadullista lisäarvoa ja mahdollistavat kahden tutkinnon suorittamisen yhtä aikaa. Kaksoistutkinto parantaa huomattavasti jatko-opiskelumahdollisuuksiasi sekä tuo sinulle etua kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Missä?

Liiketalouden alan koulutuksissa kaksoistutkintosopimus on solmittu yhteistyökorkeakoulujen kanssa mm. Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Ranskassa.

Hotelli-, ravintola- ja matkailualan opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon Saksassa.

Konetekniikan opiskelijoilla kaksoistutkinnon opiskelumahdollisuus on Saksassa, Tsekissa ja Kiinassa.

Uusia kaksoistutkintomahdollisuuksia kehitetään koko ajan lisää myös muihin LABin koulutuksiin. 

Miten?

Voit lähteä suorittamaan kaksoistutkintoa vain sellaiseen yhteistyökorkeakouluun, jonka kanssa on solmittu kaksoistutkintosopimus. Haku kaksoistutkintoon tehdään opiskelijavaihdon haussa.

Saat lisätietoja kaksoistutkinto mahdollisuuksista opintojesi alkuvaiheessa.