Kestävän kehityksen politiikka

Vastuullisuus ja kestävä kehitys ohjaavat LAB-ammattikorkeakoulun strategisia valintoja. Edistämme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kaikessa toiminnassamme.

Keskitymme vastuullisuutta ja kestävää kehitystä edistävään tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Vahvistamme työ- ja elinkeinoelämän kestävää kehitystä kouluttamalla asiantuntijoita, jotka huomioivat toimintansa taloudelliset, ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset.  Kaikilla LABista valmistuvilla on valmiudet edistää vastuullisuutta omalla alallaan.

Hyödynnämme monialaista TKI-toimintaa ja opetusta rakentaaksemme kestävyyttä edistäviä ja positiivisia vaikutuksia kasvattavia toimintamalleja. Valjastamme osaamisemme myös oman kuormituksemme pienentämiseksi.

Asetamme kestävyyttä edistävät tavoitteet ensisijaisesti hallinnassamme oleviin toimintoihin. Lisäksi toimimme vastuullisesti niissä toiminnoissa, joihin voimme välillisesti vaikuttaa yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Seuraamme, mittaamme ja kehitämme säännöllisesti vaikuttavuuttamme sekä priorisoitujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Hyväksytty LABin johtoryhmässä 11.1.2023.