Tue LAB-ammattikorkeakoulun visiota ja aktiivista tekemistä

LAB-ammattikorkeakoulussa tavoitteena on uudistaa työelämää ja työnteon tapoja. Kokeilemme uusia asioita ja tekemisen tapoja kestävästi ja vastuullisesti, yhdessä yritysten kanssa. Voit olla mukana tässä työssä tukemalla LAB-ammattikorkeakoulua. 

LAB-ammattikorkeakoululla on poliisihallituksen 13.5.2020 myöntämä, toistaiseksi voimassa oleva rahankeräyslupa. Lupanumero RA/2020/556. Kerätyt varat käytetään ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisen toiminnan tukemiseen. 

Ammattikorkeakoulun toimintaa voi tukea yleisesti tai kohdistaa lahjoituksen haluamaansa kohteeseen, esimerkiksi tietylle koulutusalalle tai lahjoittajan nimeä kantavaan rahastoon. Ammattikorkeakoululle voi tehdä raha- ja testamenttilahjoituksia, sekä lahjoittaa esimerkiksi osakkeita. 

Lahjoituksen ammattikorkeakoulun toimintaan yleisesti voi tehdä tilisiirtona LAB-ammattikorkeakoulun tilille FI77 5000 0120 4469 42 (OKOYFIHH). Viestikentässä tulee mainita lahjoittajan nimi ja yhteystieto (puhelinnumero tai sähköposti). 

Lahjoituksen kohdentaminen edellyttää aina lahjakirjaa, jonka laatimisessa auttaa Controller Annukka Nurma (puh. 040 0548 140, annukka [dot] nurmaatlut [dot] fi). 

Muu tukeminen 

Yritysten on mahdollista tukea ammattikorkeakoulun toimintaa myös yhteistyön eri muodoin. TKI-projekteissa kehitetään yrityksille ja muille toimijoille uusia menetelmiä, toimintatapoja ja paljon muuta. Liity joukkoon, menestytään yhdessä!