Asiakirjapyynnöt

Voit tilata maksullisen kopion tutkintotodistuksestasi tai opintosuoritusotteesta. Kopiot toimitetaan vain valmistuneelle/opiskelijalle. Kopioita ei toimiteta valmistuneen/opiskelijan pyynnöstä tai edes luvalla kenellekään ulkopuoliselle.

Todistusten toimitusaika on 1 – 2 viikkoa.

Hinnat

  • Tutkintotodistuksen virallisesti oikeaksi todistettu kopio 20 € / kpl
    (sisältää samat dokumentit, jotka on valmistuessa saanut)
  • Opintosuoritusote opintojen päättymisen jälkeen 20 € / kpl 
  • Avoimen AMK:n opintosuoritusote 20 € / kpl, ensimmäinen ote ilmainen

Maksu maksetaan LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n tilille IBAN FI25 5000 0120 4424 46, BIC (SWIFT) OKOYFIHH

Maksukuitista tulee ilmetä opiskelijan nimi, maksun aihe ja pankin arkistointitunnus (tämä osoittaa, että maksu on lähtenyt tililtä).

Lahden kampuksen tilaukset

Katso valmistumisvuotesi mukaiset toimintaohjeet.

Ennen vuotta 2015 valmistuneet 

Osoita asiakirjapyynnöt ensisijaisesti osoitteeseen https://kauppa.salpaus.fi/

Todistuskopiopyynnössä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: nimi, osoite, tutkinto, suoritusajankohta/eropäivä.

Lisätietoa osoitteesta turvaposti [dot] todistuksetatsalpaus [dot] fi

Vuonna 2015 ja sen jälkeen valmistuneet 

Lähetä asiakirjapyyntösi (maksukuitti liitteenä) osoitteeseen studentservicesatlab [dot] fi. Asiakirjat toimitetaan, kun käsittelymaksu on maksettu. 

Lappeenrannan kampuksen tilaukset

Lähetä asiakirjapyyntösi (maksukuitti liitteenä) osoitteeseen studentservicesatlab [dot] fi tai tiedustele asiakirjoja puh. 040 649 4800. Asiakirjat toimitetaan, kun käsittelymaksu on maksettu. 

Todistuskopiopyynnössä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot: nimi, osoite, tutkinto, suoritusajankohta/eropäivä.

Muut asiakirjapyynnöt

Location