Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Reaching for Successful Citizen Dialogue

This article explores the prerequisites and challenges of a successful citizen dialogue, which is needed to solve societal and environmental issues inclusivily. The article is referring to the Interreg Europe funded CECI - Citizen involvement in circular economy implementation project and the CECI Thematic Study survey, that was carried out in April 2020. Lähde

From strategies to grassroot actions in circular economy

This article sums up the policy situation of circular economy strategies in six European regions. It is based on a study which was conducted by the CECI project partners to find out the status of circular economy strategies and their relation to citizen involvement among partner countries. The strategies were examined on three levels: national, regional and municipal. Further on, the study describes the role of the stakeholders in circular economy implementation. CECI countries and regions have different starting points so there is plenty of room for sharing knowledge, learning opportunities and benefitting from the expertise of partners and their networks. Lähde

Triggering citizen involvement

This article gathers tips on how authorities and communities can attract and trigger dialogue with citizens for better environmental and social impacts. It bases itself on community building tools as well as ethical standards to answer the citizen trust crisis. Concrete examples from Finland and Belgium help illustrate how local authorities can apply those principles. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Hyvinvointimentorointi osaksi opiskelijoiden arkea

Liikkumattomuus ja vähäinen fyysinen aktiivisuus ovat yleisiä paljon istuvien korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa ja tuovat haasteen hyvinvoinnille (Kunttu, Pesonen & Saari 2017). Opiskelijat kokevat myös stressiä ja huolta opinnoissa pärjäämisessä ja menestyspaineista, opintojen kuormittavuudesta sekä omien resurssien riittävyydestä (Kunnari 2017).  Tikissä työelämään -hanke pureutuu opiskelijoiden hyvinvointiin tavoitteenaan yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa kehittää ja vahvistaa ammattikorkeakoulujen […] The post Hyvinvointimentorointi osaksi opiskelijoiden arkea appeared first on LAB Focus.

Konenäköä ja tekoälyä vesitornissa

Yksi Lab-ammattikorkeakoulun Tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) kärkiteemoista on ihmislähtöisten digitaalisten ja teknologisten ratkaisujen kehittäminen ihmisen hyvinvoinnin tueksi. LAb-ammattikorkeakoulussa toimivien konenäkö- ja tekoälyhankkeiden yhteisenä tavoitteena on teeman mukaisesti vahvistaa teknologiaan liittyvää osaamista, sekä kehittää ja aktivoida siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialalla. Hankkeiden kautta pyritään rohkaisemaan Päijät-Hämeen alueella toimivia yrityksiä, sekä […] The post Konenäköä ja tekoälyä vesitornissa appeared first on LAB Focus.

Pelimoottorit ja virtuaalitodellisuus rakennusalan tietomallien tukena

Rakennusalan suunnittelu on kehittynyt muita teollisuuden aloja hitaammin. Kone- ja tehdasteollisuus omaksuivat suunnittelun kolmiulotteisia, tietoa sisältäviä malleja hyödyntämällä rakennusalaa aikaisemmin.   Rakennusten tietomallien hyödyt on vahvistettu toiminnan tehostuessa sekä laadunvalvonnan, kommunikaation ja suunnittelun laadun parantuessa. Suuret rakennusliikkeet ja julkiset organisaatiot toteuttavatkin rakennuskannan suunnittelun useimmiten malleja hyödyntäen. Suunnittelun, viestinnän ja rakentamisen lisäksi käyttöä löytyy visualisointiin, simulaatioihin ja […] The post Pelimoottorit ja virtuaalitodellisuus rakennusalan tietomallien tukena appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta

Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta Kälviäinen, Mirja Palvelumuotoilulla käyttäjälähtöistä ympäristövastuullisuutta on julkaistu osana Askel – Kestävän asumisen palvelut yhdessä kehittäen -projektia. Askel-projektin tavoitteena on luoda kierto- ja jakamistalouden palveluesimerkkejä, jotka auttavat yrityksiä kehittämään omaa liiketoimintaansa kohti vähähiilisyyttä ja tuotteistamaan palveluja, joiden kohderyhmänä on esimerkiksi yhteisöllinen kaupunginosa tai kerrostaloyhteisö. Projektia rahoittaa Päijät-Hämeen liitto. Tämän julkaisun käyttäjätutkimuksen, sosiaalis-kulttuurisen kuluttamisen ja käyttäytymisen psykologian ympäristötehokkaaseen kuluttamismuutokseen ohjaavat aineistot toimivat työvälineinä Askeleen kierto- ja jakamistalouden palveluprosessien kehittämisessä. Aineistoista löytyy sisällöllisiä aineksia ja toimintatapojen muutokseen liittyviä keinoja ympäristötehokkaiden palveluprosessien kokonaisuuksien kehittämiselle, käyttäjien arkeen sijoittamisen strategioihin sekä yksittäisiin, käyttäjien ympäristötehokasta toimintaa tukeviin palveluhetkiin ja kontaktipisteisiin.

LAMK SummerSchool 2019 : Co-designing Better Urban Living and Wellbeing

LAMK SummerSchool 2019 : Co-designing Better Urban Living and Wellbeing Horn, Sari LAMK SummerSchool: Co-designing Better Urban Living and Wellbeing was organized by LAMK University of Applied Sciences in 27.5.-7.6.2019. The articles describe the student projects, which were carried out during the two intensive weeks. Articles are written by the summer school students and their teachers as well as other personnel involved in organizing the intensive course.

Becoming greener – digitalization in my work. International Week 10.–14.2.2020

Becoming greener – digitalization in my work. International Week 10.–14.2.2020 Mirola, Tuuli The first international week of LAB University of Applied Sciences was organized in Lappeenranta on 10.-14.2.2020. This year the theme for the International Week publication is “Becoming greener – digitalization in my work”. The authors of the articles in this publication are sharing their personal experiences and practical examples of digitalization in education. This publication addresses the topic of our International Week from various points of view. The articles offer us examples from multiple counties and partner universities on different fields of education. Educational aspects are presented for example from the point of view of language and communication courses and engineering. The authors also share their experiences, research and practices on various fields of business such as transports, architecture and construction, real estate markets, healthcare, tourism and hospitality business.