Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB -ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

Blogit                           

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Potilastiedoistani keskustellaan sosiaalisessa mediassa?

Keskustelu potilastietojen väärinkäytöstä nousee aika-ajoin lehtien palstoille, mutta mikään lokijärjestelmä ei seuraa sovelluksissa tai kahvipöytien hiljaisuudessa käytävän keskustelun sisältöä. Vierailijat kuulevat ja näkevät yksityisyydensuojan alaisia arkaluonteisia asioita, ilman salassapitovelvoitetta. Lähde

Muotoilukoulutus koronatestissä

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Finnish Design Academy (FDA)- hankkeen yksi tavoite on kehittää suomalaista muotoilukoulutusta tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Jotta tulevaisuuden muotoiluosaaminen pystytään määrittämään, pitää ensin kyetä ennakoimaan minkälaisia tulevaisuuden haasteita meillä on ratkottavana. Hankkeessa tulevaisuuden osaamistarpeita on kartoitettu mm. haastattelemalla muotoilun ammattilaisia sekä pitämällä heille työpajoja, joissa muotoilun tulevaisuutta on tarkasteltu mm. vaihtoehtoisten tulevaisuusskenaarioiden kautta. Vaikka pandemia on pitkään kuulunutkin tulevaisuuskeskustelun ytimeen ja on ollut mukana mahdollisena, tulevaisuuteen vaikuttavana ilmiönä, monikaan ei osannut aavistaa kuinka lähellä sen toteutuminen olikaan ja kuinka se koskettaisi yhteiskuntaamme ja samalla myös muotoilukoulutusta. Lähde

FreeStyle Libre -glukoosisensori – tyypin 1 diabeetikon omahoidon ja hoidonohjauksen helpottaja?

Glukoosiarvojen omaseuranta on tyypin 1 diabeetikoille tärkeää, jotta hoitotasapaino pysyisi hyvänä. Päivittäinen sormenpäämittausten toteuttaminen on monelle rasite ja sitä helposti laiminlyödään hoitotasapainon kustannuksella, jolloin komplikaatioriskit kasvavat. Lähde

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin

Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin Niemi, Sari; Kräkin, Markus; Ikävalko, Sara; Kantonen, Mikko Tämän julkaisun tarkoituksena on rohkaista työpaikkoja ja työelämän kehittäjiä kokeilevaan kehittämiseen simulaatiomenetelmän avulla. Simulaatiolla tarkoitamme simulaatiopedagogiikkaan perustuvaa ryhmässä tapahtuvaa oppimista ja kehittämistä. Siinä luodaan todellisen tuntuisia, tavoitteellisia tilanteita työelämästä ja reflektoidaan niitä. Keskeistä on osallistujien oma toimijuus ja vuorovaikutus. Oppimisen ja työelämän kehittämisen uudistamisesta on puhuttu vuosia, mutta nojaamme pitkälti edelleen yksisuuntaiseen luennointiin ja projekteihin. Toisaalta hyvä niin. Mutta miten paljon käytämme työpaikoilla aikaa siihen, että suunnittelemme jonkun asian tekemistä puhumalla tai kirjoittamalla sen sijaan, että voisimme kokeilla sitä käytännössä? Tähän julkaisuun on koottu esimerkkireseptejä siitä, miten työelämässä tapahtuvaa oppimista ja kehittämistä voi tehdä käytännössä simulaatiomenetelmällä. Nopeasti, ilman suuria riskejä epäonnistumisen tuottamasta resurssihukasta ja harmituksesta. Yksi keskeisiä asioita on yhdessä tekeminen - kuinka paljon pohdimmekaan asioita työssämme turhaan yksin. Olemme jalostaneet pitkälti sosiaali- ja terveysalan opetuksen tuntemaa simulaatiomenetelmää työelämän eri alojen käyttöön hyvin laajasti. Kehittämistyötä on tehty LAB-ammattikorkeakoulun Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeessa. Aloitimme työskentelyn LABin edeltäjässä Lahden ammattikorkeakoulussa vuonna 2017, jota tosin pohjustivat jo muutamat aiemmat kokeilut. Emme ole vielä malttaneet lopettaa, koska emme näe sille syytä. Tässä vaiheessa kuitenkin kiitämme kaikkia niitä ihmisiä päijäthämäläisillä työpaikoilla, jotka ovat rohkeasti lähteneet hankkeessa järjestettyihin simulaatiotyöpajoihin. Kiitos myös opiskelijoille ja kollegoillemme, jotka ovat auttaneet meitä kehittämistyössä.