Julkaisut ja blogit

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAB-ammattikorkeakoulun kehittämistyötä ja LABin vahvuusalueita. LAB on sitoutunut kaikessa julkaisutoiminnassaan open access -periaatteisiin.

LAB Open

LAB Open on LAB-ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LABin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita. Alustalla julkaistaan kahta jatkuvasti päivittyvää lehteä, joissa julkaistaan artikkeleita suomeksi ja englanniksi.

LAB Focus -blogit                         

LABin blogeissa julkaistaan tekstejä kunkin vahvuusalan TKI-toiminnasta ja siihen liittyvästä koulutuksesta.

Julkaisusarja

LAB-ammattikorkeakoulun julkaisusarjan tavoitteena on julkaista ammatillisen korkeakoulutuksen ja TKI-toiminnan kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tehdä tunnetuksi alueellista osaamista.

Julkaisusarjan osat ovat vapaasti luettavissa verkkokirjasto Theseuksessa.

Lisätietoja julkaisutoiminnasta

LABin julkaisutoiminnasta voi lukea tarkemmin Julkaisijan oppaasta. Lisäksi oppaaseen on koottu neuvoja, ohjeita ja vinkkejä liittyen mm. avoimeen julkaisemiseen, rinnakkaistallennukseen ja julkaisujen arviointiin.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa lisätietoja saa osoitteesta julkaisutatlab [dot] fi.

Uusimmat artikkelit

Blog liftup

LAB Open

Energian hiilidioksidipäästöjen laskenta materiaalikatselmuksissa

Energiakatselmuksissa lasketaan aina eri toimintojen aiheuttamat CO2-päästöt ja päästöjen säästöpotentiaali. Materiaalikatselmuksissa lasketaan materiaalivirtaan kohdistuvat suorat ja välilliset kustannukset mukaan lukien energiakustannukset. Energiankäytön aiheuttamiin CO2- päästöihin ei materiaalikatselmuksissa oteta kantaa. Materiaalikatselmuksissa voisi hyvin käyttää hyväksi energiakatselmusten päästölaskennan periaatteita ja laskea materiaalikatselmuksessa saavutetun energiansäästön vaikutus yrityksen tai tuotteen CO2-päästöihin. Lähde

Energiatehokkuuden parantaminen – velvoite vai vapautus?

Energia- ja resurssitehokkuuteen on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota. Sekä kansalliset että kansainväliset direktiivit ohjaavat yritysten toimintaa vastuullisempaan suuntaan ja ympäristönsuojeluvelvoitteet kiristyvät. Energiankäyttöä tehostavat toimenpiteet nähdään taloudellisen kilpailukyvyn kannalta järkevinä ja vastuullisuus on itsessään kilpailuvaltti. Tässä artikkelissa keskiössä ovat tekijät, jotka motivoivat ja velvoittavat teollisia toimialoja vastaamaan energiatehokkuusvaatimuksiin esimerkiksi hyödyntämällä prosesseissa syntyvää ylijäämälämpöä. Lähde

Learning through reflection of innovation related actions

Dialogue and learning by doing are quite common themes when employing innovation related actions in organizations. This article shortly presents and discusses how reflection of what has been learned could be integrated into these actions. Questions such as why, how, what and when to reflect, organization of reflection dialogues, and role of a coach in guiding reflection dialogues are discussed. Lähde

Blog liftup

LAB Focus

Sprintti kestävään kehitykseen

Voiko kestävää kehitystä oppia kahdessa päivässä? Kyllä voi, jos tarkastellaan ammatillisen toisen asteen opiskelijoiden mielipiteitä kestävän kehityksen oppimisesta Espoon Omniassa. Syksyllä 2019 toteutetun tapaustutkimuksen ja kyselyn mukaan opiskelijat pitivät kestävän kehityksen opetusta tärkeänä. Asenne aiheen tärkeyttä kohtaan kasvoi sekä kestävän kehityksen osaaminen vahvistui kaksipäiväisen tiivisopetuksen jälkeen. (Rossi 2020.) Kestävä koulutus Kaikkien ihmisten tulisi saada tietoa […] The post Sprintti kestävään kehitykseen appeared first on LAB Focus.

Ensiapukoulutus nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoille

Ensiaputaidot ovat tärkeä osa ammattitaitoa nuoriso- ja yhteisöohjaajilla. Tämän vuoksi koulutuskeskus Salpaus halusi kehittää ensiapuopetusta nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoilleen. Kehittäminen tapahtui LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyönä yhteistyössä koulutuskeskus Salpauksen ensiapuopetuksesta vastaavien opettajien kanssa. Kehittämistyön tuloksena syntyi kaksipäiväinen toiminallinen ensiapukoulutus, joka täytti myös Suomen Punaisen Ristin ensiapukurssin EA1:sen vaatimukset. Toiminnallinen ensiapukoulutus Koulutuskeskus Salpauksen nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoiden opetussuunnitelmaan kuuluu pakollisena […] The post Ensiapukoulutus nuoriso- ja yhteisöohjaajaopiskelijoille appeared first on LAB Focus.

Yhtä kyytiä! -webinaarissa pureuduttiin henkilöliikenteen jakamistalouteen

Liikenne on yksi suurimmista ja resurssi-intensiivisimmistä arvoketjuista Euroopassa. Se tarjoaa suuren potentiaalin muun muassa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä ja kiertotalouden mukaisissa liiketoimintamalleissa, jos kierto- ja jakamistalouden mukaisiin toimiin siirrytään. Esimerkiksi Euroopassa auto on pysäköitynä 92 prosenttia ajasta, ja kun sitä käytetään, vain 1,5 viidestä istuimesta on käytössä. (Ellen MacArthur Foundation 2015.) Näiden lukujen valossa huomataan, että henkilöliikenteessä […] The post Yhtä kyytiä! -webinaarissa pureuduttiin henkilöliikenteen jakamistalouteen appeared first on LAB Focus.

Uusimmat julkaisut

Blog liftup

fi=Julkaisut|sv=Publikationer|en=Publications|

LAMK SummerSchool 2019 : Co-designing Better Urban Living and Wellbeing

LAMK SummerSchool 2019 : Co-designing Better Urban Living and Wellbeing Horn, Sari LAMK SummerSchool: Co-designing Better Urban Living and Wellbeing was organized by LAMK University of Applied Sciences in 27.5.-7.6.2019. The articles describe the student projects, which were carried out during the two intensive weeks. Articles are written by the summer school students and their teachers as well as other personnel involved in organizing the intensive course.

Becoming greener – digitalization in my work. International Week 10.–14.2.2020

Becoming greener – digitalization in my work. International Week 10.–14.2.2020 Mirola, Tuuli The first international week of LAB University of Applied Sciences was organized in Lappeenranta on 10.-14.2.2020. This year the theme for the International Week publication is “Becoming greener – digitalization in my work”. The authors of the articles in this publication are sharing their personal experiences and practical examples of digitalization in education. This publication addresses the topic of our International Week from various points of view. The articles offer us examples from multiple counties and partner universities on different fields of education. Educational aspects are presented for example from the point of view of language and communication courses and engineering. The authors also share their experiences, research and practices on various fields of business such as transports, architecture and construction, real estate markets, healthcare, tourism and hospitality business.

Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin

Työyhteisösimulaatio. Käytäntölähtöisiä toimintatapoja yritysten yhteisölliseen kehittämiseen ja innovointiin Niemi, Sari; Kräkin, Markus; Ikävalko, Sara; Kantonen, Mikko Tämän julkaisun tarkoituksena on rohkaista työpaikkoja ja työelämän kehittäjiä kokeilevaan kehittämiseen simulaatiomenetelmän avulla. Simulaatiolla tarkoitamme simulaatiopedagogiikkaan perustuvaa ryhmässä tapahtuvaa oppimista ja kehittämistä. Siinä luodaan todellisen tuntuisia, tavoitteellisia tilanteita työelämästä ja reflektoidaan niitä. Keskeistä on osallistujien oma toimijuus ja vuorovaikutus. Oppimisen ja työelämän kehittämisen uudistamisesta on puhuttu vuosia, mutta nojaamme pitkälti edelleen yksisuuntaiseen luennointiin ja projekteihin. Toisaalta hyvä niin. Mutta miten paljon käytämme työpaikoilla aikaa siihen, että suunnittelemme jonkun asian tekemistä puhumalla tai kirjoittamalla sen sijaan, että voisimme kokeilla sitä käytännössä? Tähän julkaisuun on koottu esimerkkireseptejä siitä, miten työelämässä tapahtuvaa oppimista ja kehittämistä voi tehdä käytännössä simulaatiomenetelmällä. Nopeasti, ilman suuria riskejä epäonnistumisen tuottamasta resurssihukasta ja harmituksesta. Yksi keskeisiä asioita on yhdessä tekeminen - kuinka paljon pohdimmekaan asioita työssämme turhaan yksin. Olemme jalostaneet pitkälti sosiaali- ja terveysalan opetuksen tuntemaa simulaatiomenetelmää työelämän eri alojen käyttöön hyvin laajasti. Kehittämistyötä on tehty LAB-ammattikorkeakoulun Työyhteisösimulaatio yritysten kasvun ja kehittämisen välineenä -hankkeessa. Aloitimme työskentelyn LABin edeltäjässä Lahden ammattikorkeakoulussa vuonna 2017, jota tosin pohjustivat jo muutamat aiemmat kokeilut. Emme ole vielä malttaneet lopettaa, koska emme näe sille syytä. Tässä vaiheessa kuitenkin kiitämme kaikkia niitä ihmisiä päijäthämäläisillä työpaikoilla, jotka ovat rohkeasti lähteneet hankkeessa järjestettyihin simulaatiotyöpajoihin. Kiitos myös opiskelijoille ja kollegoillemme, jotka ovat auttaneet meitä kehittämistyössä.